By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 129-134
Annotation: Stalinský výklad posledního desetiletí ve vývoji češtiny.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 267, 8. 11., s. 5
Annotation: Jazykový rozbor několika děl, mj. Řezáčova Nástupu.
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 169-176
Annotation: U příležitosti 200. výročí narození J. Dobrovského a 75. narozenin Z. Nejedlého se autor věnuje Nejedlého knize "Komunisté - dědici velkých...
Article
4
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 63, 1954, č. 4/6, 24. 7., s. 199-200
Annotation: Referát o pracovním plánu VIII. sekce ČSAV, pod níž spadala i literární věda. Mezi tyto úkoly patřilo mj. sepsání marxistických dějin české...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 451-455
Annotation: Zpráva o konání konference ústředního výboru Svazu československých spisovatelů.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 11/12, s. 157-159
Annotation: Esej o roli J. V. Stalina ve vývoji spisovného ruského jazyka.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 23, 1954, č. 2/3, 30. 9., s. 101-106
Annotation: Referát z konference Na paměť Josefa Dobrovského. Autor věnuje pozornost tomu, jak Dobrovský analyzoval český jazyk. Jeho mluvnici považuje za...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1247-1253
Annotation: Referát o podstatě básnického jazyka nahlíženého perspektivou marxismu-leninismu přednesený na besedě se začínajícími autory v srpnu 1950...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 11, 19. 4., s. 4
Annotation: Studie odvolávající se na Stalinovy stati o jazyce a jazykozpytě.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 263-265
Annotation: Článek k charakterizaci literárních postav; mj. na příkladech románů J. Otčenáška a V. N. Ažajeva.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 4-6
Annotation: Článek o úkolech "pracující inteligence" z marxisticko-leninských hledisek.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Jazykový sloupek.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 37, 12. 9., s. 3
Annotation: Tři kapitoly ze stejnojmenné knihy.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 17, 25. 4., s. 3-4
Annotation: Jazykovědný rozbor politických projevů Kl. Gottwalda.
Article
17
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 64, 1955, č. 7/8, říjen, s. 362-368
Annotation: Studie k výročí narození J. Zubatého.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 9, září, s. 413-415
Annotation: Recenze, zejm. k předmluvě K. Poláka.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 9, září, s. 430
Annotation: Článek k vydání 50. svazku edice Knihovnička Varu.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 7, červenec, s. 290-291
Annotation: Referát; mj. k výchovné úloze literatury a úkolům Svazu československých spisovatelů.
Article