By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 11, 14. 1., s. 16
Annotation: Úryvek z knihy "Rodina, škola, knihovna : náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018)".
Article
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 3, březen, s. 180-182
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti "; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 97-99
Annotation: Interpretační článek k poezii V. Slívy, s oddíly Bůh, Dionýství, Umnost, Krajina, Elegie; připojena bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
4
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 7. 4. 2009
Annotation: Rozhovor; zejm. o čtení a čtenářství v České republice na základě prvního statistického průzkumu, jehož výsledky byly shrnuty v knize "Čteme?...
Article
5
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 2
Annotation: Článek o projektu čtenářských výzkumů.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 40-41
Annotation: Literární rozbor Šiktancovy básně "Horniny".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 57, 8. 3., příl. Pátek, č. 10, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem J. Trávníčkem o fenoménech čtenářství a čtení v České republice; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. 6
Annotation: Nekrolog k úmrtí Vladimíra Svatoně ve věku 87 let.
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 1. 2015
Annotation: Ukázka z knihy "Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013)".
Article
12
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 82-84
Annotation: Článek, v němž J. Trávníček popisuje své básnické vzory, mezi něž patří J. Skácel či O. Březina; připojen úryvek básně a bio-bibliografická...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 56-57
Annotation: Recenze dvou nových českých překladů publikací G. Steinera.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 2, únor, s. 22-24
Annotation: Článek představuje vybrané čtenářské postoje k "Babičce" B. Němcové a ukazuje, jak se vztah ke knize proměňuje v závislosti na věku čtenářů...
Article
16
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 12. 2018
Annotation: Rozhovor o knižních trendech a proměnách českého čtenářství; mj. o dětském čtenářství.
Article
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 9. 2017
Annotation: Ukázka z knihy vycházející z anonymních čtenářských životopisů, kterou vydává nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 1. 2015
Annotation: Polemická odpověď na článek J. Němce, vyjadřující se k literárněkritickým názorům J. Trávníčka a J. Peňáse.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 229, 2. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor s vedoucím reprezentativních průzkumů čtenářů a čtení. V letošním průzkumu se nejoblíbenější knihou stala Babička (v minulém...
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article