By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [1], leden, s. [129]-[130]
Annotation: Glosa k dokumentu "Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986-1990 a výhled na období do roku 2000".
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [69]-[74] [1]-6
Annotation: Dva dopisy z literární korespondence českého spisovatele a kritika Jana Trefulky. První jako odpověď mladým lidem na politické otázky, druhý...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [45]-[47] [1]-3
Annotation: Souhlasná reakce na politické názory V. Havla v samizdatovém rozhovoru s K. Hvížďalou.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [17]-[20] [1]-4
Annotation: Úvaha o odpovědnosti a úctě k lidskému životu, vyvolaná novelou zákona o umělém přerušení těhotenství.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [53]-[55] [1]-3
Annotation: Esej o křesťanském milostrdenství.
Article
6
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [116]-[121]
Annotation: Studie k poezii Z. Rotrekla.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [51]-[56]
Annotation: Úvaha o civilizačním vývoji, genetice a odpovědnosti za svět.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [6], červen, s. 29-31
Annotation: Fejeton k životnímu jubileu přátel-spisovatelů.
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [9], listopad, s. [114]-[116] ([1]-3)
Annotation: Recenze výboru české poezie uspořádaného Ludvíkem Kunderou: "Die Sonnenuhr".
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. 95-98
Annotation: Doslov k alamanachu "Na střepech volnosti".
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 64-66
Annotation: Komentář inspirovaný srovnáním české a polské poezie a vydáním sbírky polských básníků "Slovo a zeď" v samizdatové Edici Petlice.
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [1], leden, s. 81-84
Annotation: Fejeton o změnách brněnského předměstí.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 48-54
Annotation: Článek o Leoši Janáčkovi psaný pro program divadla v Paříži, kde byla uvedena jeho opera "Z mrtvého domu", datováno: V Brně 14. 2. 1988.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 70-76
Annotation: Úvaha o moderních dějinách Evropy reflektovaných v literatuře.
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [7], září, s. [60]-[68]
Annotation: Úvaha nad typickým charakterem českého národa.
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [14]-[18]
Annotation: Nekrolog J. Skácela († 7. 11. 1989, Brno) s ukázkami jeho básní; datováno "V Brně 14. listopadu 1989".
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [3], březen, s. [106]-[107] ([1]-2)
Annotation: Politická glosa.
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [4], duben, s. [100]-[112] ([1]-13)
Annotation: Esej o díle a osobnosti M. Kundery, reakce na třídílný rozbor Kunderova díla publikovaný v Obsahu v r. 1985.
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [6], červen, s. [86]-[88]
Annotation: Referát o okresní folklorní slavnosti.
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 39-54
Annotation: Rozhovor o životě a literatuře.
Article