By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 5-9
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
4
5
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 15, 11. 4., s. 83
Annotation: Odpovědi B. Trojaka na formalizovaný soubor anonymních otázek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 4. 5., s. 8-9
Annotation: Rozhovor; mj. o Neonu, internetu, Welesu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 5, 2000, č. 18, léto, s. 13-15
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 150, 28. 6., příl. Salon, č. 224, s. 2
Annotation: Text o setkání s W. S. přednesený v rámci konference Poezie dnes.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 210, 9. 9., příl. Salon, č. 133, s. 4
Annotation: Rozhovor o novém kulturním měsíčníku, který bude vycházet od ledna 2000; vydávat ho bude Společnost na podporu realizace multimediálního projektu...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 281, 2. 12., s. 10
Annotation: Rozhovor o jeho sbírkách, ocenění a vedení nové revue.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 50, 10.-16. 12., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2000, leden, s. 16
Annotation: Článek o bítovských setkáních básníků.
Article
14
In: Literka. -- Roč. 6, 2012, č. 6, červen
Annotation: Rozhovor. V rubrice Verše měsíce června je otištěna báseň B. Trojaka Ráno na verandě.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 7, s. 84-85
Annotation: Recenze monotematického dvojčísla měsíčníku Alternativa Nova (č. 9/10), věnovaného polským tvůrcům z českého Slezska (Zaolší); obzvláště...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 19, 12. 11., s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
18
19
In: Hanácký a Středomoravský den. -- ISSN 1212-3625. -- Roč. 9, 1998, č. 292, 14. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor s laureátem, zejména o jeho poslední sbírce Pan Twardowski.
Article
20
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 8, 1997, č. 5/6, s. 64
Annotation: Rozhovor s redaktorem básnického sborníku Weles; s biografickou poznámkou a s otištěnou antologií Básně z Welesu (s. 65-66).
Article