By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 33, 16. 8., s. 7
Annotation: Srovnávací recenze s mezititulky Od medvědí poetiky až k příběhu, Identita jako téma, Dva hlasy a svět románu, Totalitarismus, normalizace a...
Article
2
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 54-67
Annotation: Analýza románu J. Kratochvila Urmedvěd v souvislosti s konceptem postmoderní fikce B. McHalea a Lyotardovou teorií metanarativu (pluralita fikčního...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 25. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 21
Annotation: Recenze sborníku z kolokvia.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 12. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 20, září, s. 207-209
Annotation: Recenze souboru tří samostatně neprodejných svazků.
Article
10
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2007, č. 15, prosinec, s. 170-172
Annotation: Recenze.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 12, 21. 3., s. 7
Annotation: Recenze s mezititulky Šebestiánská vražda, Deus ex machina?, Vratká stavba vyprávění.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 33, 15. 8., s. 6
Annotation: Recenze s mezititulky Filosofie bortící text, Paratext jako vchod do Insidy, Literatura a zlodějina.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 3, 4. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2009, č. 18, srpen, s. 201-203
Annotation: Recenze.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 8, 21. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 9, 30. 4., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 9, 1. 5., s. 2-3
Annotation: Dvojrecenze.
Article
19
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2007, č. 15, prosinec, s. 134-136
Annotation: Anketa v čísle, které je zaměřeno na teorii vyprávění.
Article
20
Annotation: Kolektivní monografie; - s oddíly: Podoby a proměny performance / performativity (s. 19-66); Fikce, vyprávění a performativita (s. 67-146); Divadlo,...
Book