By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Dobrý večerník. -- ISSN 1211-7935. -- Roč. 2, 1994, č. 246, 16. 12., příl. Na víkend, s. 12
Annotation: Rozhovor; mj. též o připravovaných memoárech L. Fukse.
Article
3
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 28, 1992, č. 34, s. 15
Annotation: Zamyšlení nad původem B. N.
Article
4
In: Mí černovlasí bratři. -- S. 9-10
Annotation: Na závěr knihy připojeno: Místo doslovu nahlédněte do přátelského vyprávění Jiřího Tušla o Ladislavu Fuksovi (s. 94-100).
Book Chapter
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 138, 14. 6., příl. České noviny, roč. 1, 1990, č. 2, s. 3
Annotation: O kulturní politice od šedesátých do osmdesátých let v oblasti poezie a dnešní situaci mladých básníků.
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 202, 30. 8., příl. České noviny, roč. 1, 1990, č. 13, s. 2
Annotation: Žáček Jiří; replika na jeho předchozí článek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 9, 2. 5., s. 7
Annotation: Reakce moderátora na Chuchmovu kritiku televizního pořadu Cokoli chcete, můžete říci o literatuře (S, č. 6). - Odpověď J. Chuchmy v č. 14,...
Article
8
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 28, 1983, č. 5, s. 60-61; č. 6, s. 52-54
Annotation: Reportáž jednoho z účastníků novinářské expedice; s popisem působení J. H. v Rusku v letech 1915-1919.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 56, 7. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 25, 30. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 68, 21. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, jaro, s. 4
Annotation: Rozhovor o literárních pořadech s vedoucím redaktorem Zrcadla kultury Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky Československého rozhlasu v...
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 259, 4. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s autorem, scenáristou a dramaturgem Literární kavárny, jež našla útočiště v klubu Aurora; účastníky pořadů jsou jednak začínající,...
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 12, 22. 6., s. 7
Annotation: Rozhovor s externím producentem oddělení mluveného slova v Supraphonu.
Article
16
In: Zrychlený časoprostor. -- nestr
Annotation: Doslov (též s citací dopisu J. Seiferta z roku 1973 adresovaného autorce); - s biografickou poznámkou o autorce (zadní záložka, s fot.).
Book Chapter
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 26, 1970, č. 289, 7. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 130, 4. 6., příl. příl. UM, s. 6
Annotation: S redaktorem rozhlasového pořadu.
Article
19
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 91, 20. 6., s. 4
Annotation: Článek o otevření stálé expozice F. Kafky v domě U radnice 5 na Starém Městě.
Article
20
In: Potrhlá Andula. -- S. 190
Annotation: Poznámka k výběru pohádek dvaceti autorů.
Book Chapter