By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 269-273
Annotation: Referát o hře C. Teevana Švejk (soubor Theatre for a New Audience) a o třech jednoaktovkách V. Havla (soubor The Endeavor Theater).
Article
3
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 35-46
Annotation: Glosy; mj. o zápiscích Jaromíra Zeminy.
Article
4
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 44-53
Annotation: Glosy; mj. o pražské výstavě.
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 51, 18.-26. 12., s. 6
Annotation: O Havlově studijním pobytu na Columbia University v New Yorku včetně jednodenního semináře o jeho díle s referátem M. Goetz-Stankiewiczové o...
Article
6
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 13, [březen], s. 102-106
Annotation: Rozbor překladu hebrejských povídek.
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 24, 2009, č. 74, březen, s. 221-224
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2008, č. 73, prosinec, s. 186-192
Annotation: Vzpomínka na Mikulášské večery, kdy v převleku za Mikuláše chodil A. Stankovič.
Article
9
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 71, 2009, č. 1, leden, s. 14-15
Annotation: S poznámkou Rozšířená verze článku vyjde v jarním čísle Revolver Revue.
Article
10
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 70, 2008, č. 1, leden, s. 8-9
Annotation: Referát o dramatizaci a jejím jednomyslně kladném kritickém hodnocení; též o zpracování J. Grossmana z roku 1966.
Article
11
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 73, 2011, č. 12, prosinec, s. 6-7 a 9
Annotation: O recepci Kafkova díla v poválečném Československu u příležitosti obhájení autorčiny dizertační práce Reading Kafka during the Cold War in...
Article
12
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 25, 2010, č. 78, březen, s. 210-212
Annotation: Esej.
Article
13
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 25, 2010, č. 80, září, s. 228-231
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Popis jednoho zápasu. -- S. 118-119
Annotation: Ediční poznámka k nedokončené, z pozůstalosti zrekonstruované povídce z let 1902-1903, již poprvé vydal Max Brod v roce 1936 a česky poprvé...
Book Chapter
15
16
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 29, 2014, č. 96, září, s. 238-240
Annotation: Recenze. V závěru o dalších románech zobrazujících Američana ve východní Evropě po r. 1989.
Article
17
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [193]-210
Annotation: Studie zkoumá použitelnost koncepce Eisnerova ghetta v české samizdatové a undergroundové kultuře 70. a 80. let 20. století.
Article
18
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 75, 2013, č. 7, červenec, 1. s. obálky, 11
Annotation: Zpráva o konání tří akcí připomínajících výročí O. Fischera, E. Goldstückera a F. Kafky v Rakouském kulturním fóru v Praze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 115, 19. 5., s. 13
Annotation: S mezititulky Vznik moderní hebrejštiny, Současná židovská literatura, Izraelští autoři ve světě.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 117, 21. 5., s. 12
Annotation: Medailon izraelského básníka u příležitosti jeho návštěvy Prahy.
Article