By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Host, 2018.
Annotation: Monografie systematizuje a domýšlí metodologické aspekty zkoumání diskurzivity literatury 19. století v česko-slovenském kontextu; s resumé v...
Book
2
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 171-176
Annotation: Úvaha o kompetencích k recepci poezie (na příkladu studentů dřívějších a dnešních), výpověď o formování autorova vztahu k poezii (se vzpomínkou...
Book Chapter
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 297-311
Annotation: Studie k transformaci žánru balady v české literatuře 2. poloviny 19. století sleduje zejm. vliv dobových uměleckých směrů (romantismus, naturalismus,...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 778-783
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 800-803
Annotation: Životopisný portrét A. Hamana u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 13, 27. 6., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 125-127
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 219-221
Annotation: Úvaha o povaze a roli literární historie, o možnostech psaní dějin literatury. Odpověď v rámci redakční ankety Otázka pro... literární historie?
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
10
11
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 136-137
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 285-286
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 315-322
Annotation: Studie, rozvíjející interpretaci textů J. H. Krchovského (v korelaci s jejich možnou recepcí) směrem k obecněji položeným úvahám nad recepčními...
Article
15
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 5, 17. 5., s. 64-65
Annotation: Studie.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2001, č. 9/10, s. 251-253
Annotation: Medailon.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 4. 5., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 1, s. 90-92
Annotation: Recenze sborníku navazujícího na první část třídílné série (Východoslovanské literatury v českém prostředí, 1997; Západoslovanské literatury...
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 71, 2002, č. 3, s. 354-357
Annotation: Recenze (též monografie Cyrila Krause Slovenský literárny romantizmus, Martin 1999); Kášova kniha obsahuje mj. studie: Český romantizmus očami...
Article
20
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 33-42
Annotation: Referát z konference; porovnání Raupachovy tragédie s Májem.
Article