By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 10, 13. 5., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
2
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 3, 2007, č. 5 (25), 30. 4., s. 21-23
Annotation: Studentská studie.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 643-644
Annotation: Referát o 10. ročníku níže zmíněné konference; mj. k udělení Ceny V. Macury A. Zatloukalové a čestných uznání J. Královičovi a J. Miesenboeckové.
Article