By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 65-80
Annotation: Studie koncipovaná jako komentovaný přehled pražské německé literatury z pohledu české germanistiky.
Article
2
by Tvrdík, Milan, 1953-
Published Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 1999.
Annotation: Sborník k tématu uměleckých a literárních kaváren v Evropě a Latinské Americe; - mj. s uvedenou studií.
Book
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2005, č. 67/68, [září], s. 155-163
Annotation: Studie; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
5
In: Dialog s českou zemí. -- s. 267-269
Annotation: Soubor textů z období 50.-80. let, s kapitolami: Sbohem, mé Čechy (Místo úvodu); Monolog o české zemi (Jeden národ dvou jazyků); Skrytá česká...
Book Chapter
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., s. 11
Annotation: Recenze všímající si i české recepce prozaického díla T. Bernharda.
Article
7
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 5, 1996. Germanistica Pragensia, sv. 13. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1998, s. 39-46
Annotation: Studie o vlivu Hofmannsthalova díla na tvorbu M. Broda.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 122, 27. 5., příl. Umění a kritika, s. 17 a 19
Annotation: Recenze prvních dvou svazků z dvanáctisvazkové edice (Argo 1997, 1998).
Article
9
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 11, 2002, č. 51/52, 19. 12., příl. Literatur, s. 26
Annotation: Recenze dvoudílné bibliografie (1. vyd. Francke Verlag 1982, 1987).
Article
10
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 34, s. 59-63
Annotation: Rozhovor o německé literatuře v českých zemích.
Article
11
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 37, 1993, č. 5, s. 13-21
Annotation: Studie; Proces, Zámek.
Article
12
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 84, 10. 4., Příloha, s. 9
Annotation: Shrnutí vývoje rakouské literatury od 19. století po současnost; u ukázek autorů: Klinger Kurt a Lavantová Christine, přeložily Jílková Jitka...
Article
13
In: Brücken : germanistisches Jahrbuch DDR - ČSSR. -- Bd. [1], 1982/1983, s. 375-385
Annotation: Recenze; ostrá kritika románu (1. vyd. Bayreuth, Hestia Verlag 1969).
Article
14
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 1-5
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989).
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 41, 15. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 8
Annotation: O publikaci, jejíž čs. autorský kolektiv vedli Vlašín Štěpán a Šmatlák Stanislav a německý Jähnichen Manfred, Krolop Kurt, Seehaseová Ilse;...
Article
16
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 1, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 37-41
Annotation: Medailón germanisty (nar. 6. 8. 1922 ve Spišských Vlaších); s výběrovou bibliografií jeho prací (s. 38-41).
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 5, květen, s. 132
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 26, 1983, č. 2, s. 108-110
Annotation: Medailón k 50. narozeninám 30. 5.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 3, s. 282-285
Annotation: Referát o konferenci Německy psaná literatura v roli zobrazitele a zprostředkovatele české a slovenské společenské reality (Liblice, 9.-12. 2....
Article
20