By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
by Uher, Jindřich, 1932-1998 jk01140618{{{}}}}
Published Praha : Český spisovatel, 1993.
Annotation: Životopisný román.
Book
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 186, 13. 7., příl. RT magazín, s. 4
Annotation: Úryvek z biografie připravované k vydání.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 60, 13. 3., s. 5
Annotation: K 15. výročí založení časopisu.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 54-55
Annotation: Příspěvek v konfesním seriálu Setkání.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 138, 14. 6., Příloha, s. 5
Annotation: Reportáž o návštěvě u básníkovy ženy Anny Křičkové.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 10, prosinec, s. 49-52
Annotation: Reportáž vedoucí po stopách J. M.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 5, květen, s. 88-90
Annotation: Příspěvek v konfesním seriálu Setkání.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 30, 27. 7., s. 5-6
Annotation: Janáček Leoš; causerie; též o verších lidové básnířky a vypravěčky z Lašska F. Pituchové.
Article
10
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 52, 1985, č. 44, 21. 10., s. 4
Annotation: Vzpomínka u příležitosti úmrtí 7. 9.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 1, leden, s. 100-102
Annotation: Též o vzájemném vztahu J. V. P. a Nezval Vítězslav.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1989, č. 153, 1. 7., s. 5
Annotation: Reportáž z mezinárodního setkání spisovatelů na Puškinských horách; Svaz československých spisovatelů za českou stranu zastupoval autor článku.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 40, 6. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 3, březen, s. 119-121
Annotation: Konfesní příspěvek.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 25, 20. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 6-7
Annotation: O návštěvě Bílovic nad Svitavou, setkání s přítelem R. T. Vilémem Koudelkou (rozhovor s ním) a lásce R. T. ke Koudelkově švagrové Marii...
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 3, březen, příl. Dílna, s. 132-133
Annotation: Konfesní článek o literární tvorbě; určeno začínajícím autorům.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1983, č. 263, 7. 11., s. 5
Annotation: O úloze literatury v boji za mír.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 10, 9. 3., příl. Kmen, č. 10, s. 12-13
Annotation: Lidové noviny, po válce Svobodné noviny; reportáž o pamětnících brněnské redakce; mj. o: Těsnohlídek Rudolf, Novák Arne, Píšek František.
Article
19
by Uher, Jindřich, 1932-1998 jk01140618{{{}}}}
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Kniha portrétů (esejů-reportáží) některých významných osobností spjatých s Moravou, mj. : Stavitelé sluncí (s. 21-33, o: Březina Otokar);...
Book
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 1, 1987, č. 3, září, s. 22-23
Annotation: Poznámky k 3. sjezdu: Svaz českých spisovatelů.
Article