By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemian taboo stories. -- S. 13-15
Annotation: Předmluva k souboru textů a povídek na různá témata spjatá s lidskou sexualitou v rozmanitých podobách; s průběžnými biografickými a bio-bibliografickými...
Book Chapter
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 18, 2012, č. [10], 25. 9., s. 80-84
Annotation: Rozhovor o výstavách, které O. M. Urban připravoval, vydaných monografiích, skupině DekadentFabrik a současných plánech.
Article
3
In: Přítomnost. -- R. 2005, jaro, s. 52-53
Annotation: Článek přibližující situaci, v níž se roku 1905 uskutečnila pražská výstava prací E. Muncha, a vůbec Munchovu působnost v českém výtvarném...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 20. 9., s. 50-52
Annotation: Životopisná stať.
Article
5
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 23, 2010, č. 23, 18. 11., s. 1, 16
Annotation: Rozhovor. Připojen referát o výstavě od Petra Andrease a fotografie.
Article
6
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 7, 2010, č. 1 (45), 1. 11., s. 2-4
Annotation: Rozhovor s kurátorem výstavy.
Article
7
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2010, č. 27/28, s. 194-196
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 44, 1996, č. 1, s. 103-105
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 27
Annotation: Recenze výstavy a stejnojmenného sborníku.
Article
10
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 473-474
Annotation: Referát o výstavě a konferenci, pořádaných ve Varšavě v roce 1995, o katalogu z výstavy, obsahujícím mj. stať: Clegg Elizabeth, Unterwegs....
Article
11
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 24, 2017, č. 1, s. 9-13
Annotation: Stať se věnuje výtvarnému dílu K. Hlaváčka a jeho vztahu k symbolismu a dekadenci.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 189, 14. 8., příl. Pátek, č. 33, s. 22-27
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 9, 30. 4., s. 6-7
Annotation: Studie; o zobrazování démonů a přízraků v literatuře a výtvarném umění.
Article
14
In: Rat art. -- S. [12]-[15]
Annotation: Předmluva; s předmluvou autora (s. [6]-[7]); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 230-234).
Book Chapter
15
In: Posel z Budče. -- R. 2005, č. 22, 24. 9., s. 5-11
Annotation: Studie o propojení a prolínání výtvarného umění a literatury na přelomu 19. a 20. století.
Article
16
by Urban, Otto M., 1967- jn20010601385{{{}}}}
Published Litoměřice : Galerie výtvarného umění, 1998.
Other Authors: '; ...Urban, Otto M., 1967- jn20010601385...
Annotation: Katalog putovní výstavy, se studií o K. H.
Book
17
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 45, 1997, č. 5, s. 430-442
Annotation: Studie o básnické sbírce A. P. Prostibolo duše a o stejnojmenném cyklu kreseb K. Hlaváčka; básně ze sbírky otištěny na s. 442-444.
Article
18
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 44, 1996, č. 5, s. 391-410
Annotation: Studie; mj. o: Engelmüller Karel, Karásek ze Lvovic Jiří, Przybyszewski Stanislaw, Hlaváček Karel, Neumann Stanislav Kostka, Procházka Arnošt,...
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 31, 26. 7., s. 50-52
Annotation: Životopisná stať.
Article
20
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 40, 1992, č. 1, s. 17-21
Annotation: Úvaha o jeho diletantních kritikách v měsíčníku Moderní revue.
Article