By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 2, únor, s. 71-72
Annotation: Studie se zabývá básněmi a korespondencí B. Němcové, které vyjadřovaly její postoj ke slovanstvu. Zároveň rozebírá její styky s autory jiných...
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 3, březen, s. 103
Annotation: Zpráva o článcích, které v minulém roce vyšly v bulharském dvouměsíčníku Slavjani včetně článku o J. Holečkovi a V. Hálkovi.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 8, říjen, s. 277
Annotation: Zpráva objevu dopisu B. Němcové V. S. Karadžičovi, který se objevil v překladu i v České literatuře č. 2, 1956.
Article
4
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 5, květen, s. 186
Annotation: Zpráva o knihách, které byly přeloženy z češtiny do bulharštiny.
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 5, říjen, s. 285
Annotation: Zpráva o knižně i časopisecky vydaných překladech českých autorů v Bulharsku.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 5, říjen, s. 305-306
Annotation: Studie o vztahu J. V. Sládka k Bulharsku na základě archivu Marije Goranovové
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 6, listopad, s. 383
Annotation: Zpráva o překladu Erbenových pohádek do turečtiny.
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 15, 1954, č. 2, 20. 6., s. 95-96
Annotation: Článek obsahuje přetištěný a z azbuky přepsaný dopis B. Němcové V. D. Stojanovovi. Dále jsou také objasněny okolnosti vzniku tohoto dopisu.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 24, 19. 7., s. 7
Annotation: Medailon bulharského básníka přirovnávaného k Juliu Fučíkovi.
Article
10
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 9, listopad, s. 242
Annotation: Zpráva o chystané antologii bulharských překladů moderní i klasické české poesie.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 1, leden, s. 25
Annotation: Zpráva o vydání antologie bulhaharských překladů české poezie.
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 2, únor, s. 69
Annotation: Zpráva o publikování studie o M. Majerové v časopise Savremenik (9, 1956).
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 3, březen, s. 106
Annotation: Zpráva o vydání studie o ohlasu písně "Kde domov můj" v posledním čísle časopisu Ezik i literatura (1956).
Article
14
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 10, prosinec, s. 368
Annotation: Zpráva o pracovním pobytu jugoslávských bohemistů v Praze.
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 3, březen, s. 80
Annotation: Nekrolog překladatelky z bulharštiny se zabývá především její překladatelskou tvorbou.
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 5, květen, s. 168
Annotation: Zpráva o činnosti kulturního střediska v Sofii obsahuje informace o půjčování českých knih a časopisů.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 7, září, s. 260
Annotation: Doplnění článku R. Pražáka Nerudův "Honvéd" v Bulharsku (Slovanský přehled 44, 1958, č. 5, s. 172).
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 7, září, s. 265
Annotation: Zpráva vydávané literatuře o Komenském a o překladech jeho díla.
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 1, leden, s. 38
Annotation: Zpráva o vydání ruského překladu Sekorova F. mravence.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 7, září, s. 245-248
Annotation: Studie se zabývá dějinami českých překladů z bulharštiny. Mezi překladatele patřili i významní čeští spisovatelé.
Article