By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 262-263
Annotation: Recenze dvojjazyčného vydání básní polské autorky z Českého Těšína.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 33-34
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 31, 2005, č. 2, s. 39-40
Annotation: Medailon.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 8
Annotation: Stručné poznámky o nových členech Obce spisovatelů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 2, 30. 12. 2005, s. 30
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1213-8371. -- Roč. 22, 2005, č. 1/4, s. 64-69
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 31, 2004, č. 2, s. 42-43
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 2, listopad 2004, s. 14
Annotation: Referát.
Article
10
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 4, březen 2005, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 29, 2003, č. 2, s. 19-20
Annotation: Biografický článek.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 70-71
Annotation: Zpráva o setkání.
Article
13
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 2, únor 2004, s. 26
Annotation: Referát.
Article
14
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 3/4, červen 2004, s. 61
Annotation: Recenze studentského almanachu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 29, 17. 7., s. 9
Annotation: O úrovni výuky literatury na středních školách ve Slezsku, na Slovensku a v Polsku a o podílu literárních časopisů na výchovném procesu; příspěvek...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 39, 25. 9., s. 10
Annotation: O tématu "dětství" v díle F. Hrubína; s poznámkou Příspěvek byl přednesen na konferenci Návraty k dětství v české a slovenské literatuře...
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 39, září, s. 16-17
Annotation: Referát přednesený na konferenci.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 39, září, s. 26-27
Annotation: Zpráva o 49. ročníku Bezručovy Opavy, v rámci něhož se konala konference (téma Dítě v nás); připojen referát J. U.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., příl. Nové knihy, s. G
Annotation: S mezititulky Na vodítku deníků, Putování a návraty, Hrobování jistot; proneseno na konferenci Topos "dům" v české a polské literatuře.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 49, 4. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article