By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 7. 2009
Annotation: Článek se věnuje O. Filipovi, a to z hlediska jeho postavení mezi literaturou českou a německou.
Article
2
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 9. 2009
Annotation: Článek se věnuje O. Filipovi a problematice emigrace (jak se odráží v autorově díle i životě).
Article
3
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 26. 12. 2009
Annotation: Zpráva představuje novou knihu O. Filipa.
Article
4
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 32, 9. 8., s. 10-11
Annotation: O životě a tvorbě českého básníka žijícího od 70. let v emigraci.
Article
6
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 2, 5. 6., s. 288
Annotation: Zpráva o vzniku edice, v níž by měla vycházet starší slezská literatura.
Article
7
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 4, s. 83-85
Annotation: Studie o poezii Z. Kaprála.
Article
8
9
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 3, s. 288-289
Annotation: Vzpomínka na vlastní působení autora ve Slezském zemském muzeu a tamním časopise.
Article
10
In: Dary života. -- s. 213-215
Annotation: Doslov k románu vydanému z rukopisné pozůstalosti.
Book Chapter
11
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 25, 1999, č. 1/2, s. 41
Annotation: Poznámka editora vzpomínek k dvěma otištěným ukázkám (s. 41-43); o knize též v souhrnné recenzi Vlastivědná literatura ke Slezsku a severní...
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 32-33
Annotation: Zpravodajství o soutěži.
Article
13
14
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 8, 2002/2003, č. 1, listopad 2002, s. 31
Annotation: O průběhu a výsledcích soutěže.
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 51-52
Annotation: Článek o soutěži.
Article
16
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 3, 12. 2. 2001, s. 6
Annotation: O svém vztahu k Opavě; v souboru autoportrétů akademických funkcionářů Slezské univerzity.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 14. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 8, 20. 4. 1997, s. 442-443
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 6, 15. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article