By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 42, 16. 10., s. 1005
Annotation: Recenze inscenace.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 47, 20. 11., s. 1125
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 48, 27. 11., s. 1144-1145
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 349, 16. 12., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
6
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 7 (16), 1957, č. 3, březen, s. 277-282
Annotation: Reportáž o návštěvě českých divadelních pracovníků v SSSR.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 40, 6. 10., s. 956
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 9, 2. 5., s. 16
Annotation: Vzpomínky divadelní kritičky a dramaturgyně, mj. o literárně činných strýcích Q. M. Vyskočilovi a L. Vyskočilovi a o návštěvě u V+W 13....
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 10, 16. 5., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek s kapitolami Není mrtvé divadlo (o E. F. Burianovi), Stmívání (o návštěvě u Čapků na Strži v srpnu 1938 a o pohřbu...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 11, 30. 5., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek s mezititulky Nad ránem, Konečně!, Prádlo na šňůře, Kritický seminář E. A. Saudka, Frejkův hrneček, Truchlivec (o...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 13, 27. 6., s. 16
Annotation: Závěrečná část vzpomínek; o své práci divadelního kritika.
Article
12
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 38, 2001, č. 4, s. 32-33
Annotation: Kapitola ze vzpomínek kritičky, tentokrát na kulturní atmosféru 50. a nastupujících 60. let, tedy nástup tzv. divadel malých forem.
Article
13
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 38, 2001, č. 5, s. 24-25
Annotation: Kapitola ze vzpomínek kritičky, mj. na teoretiky P. Boška a J. Beneše, někdejšího šéfredaktora časopisu Ochotnické divadlo.
Article
14
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 27, 1990, č. 8, srpen, s. 12
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího hry: Zachoder B. - Papež J. - Vondráček J., Byl jednou jeden Píp; Eben M., Kocourek Modroočko; Januszewska H. - Červený...
Article
15
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 25, 1988, č. 9, září, s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 44, 29. 10., s. 13
Annotation: Referát.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 37, 12. 9., s. 5
Annotation: Článek k 30. výročí vzniku D 33 a o jeho místu v předválečné avantgardě.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 27, 4. 7., s. 13
Annotation: Referát.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 44, 31. 10., s. 13
Annotation: Referát.
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 17, 7. 5. 1969, s. 4
Annotation: Recenze.
Article