By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 154-178
Annotation: Studie o dvou významných vydavatelích, I. L. Koberovi a K. Jeřábkové. Autor mapuje jejich profesní život i vydavatelské počiny.
Article
2
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137-138
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 138-141
Annotation: Referát o pracovním setkání účastníků projektu.
Article
4
by Urválková, Zuzana, 1972- xx0036232{{{}}}}
Published Brno : Filosofická fakulta Masarykovy university, Ústav české literatury, 2002.
Annotation: S Úvodem (s. 4-7) a s kapitolami: Herloš a Češi. K recepci díla Karla G. R. Herlosssohna-Herloše v českých zemích; Herlošovy romány jako "historicko-romantické...
Book
5
6
7
8
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 377-380
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
11
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 9/10, [17. 12.], s. 137-138
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 62-72
Annotation: Studie představuje korespondenci nakladatele I. L. Kobera a jeho tehdejšího zaměstnance F. A. Urbánka a poskytuje tak vhled do nakladatelského provozu...
Book Chapter
13
In: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. -- ISBN 978-80-7308-958-0. -- S. 61-76
Annotation: Studie představuje Kobrovy německojazyčné časopisy Beiblatt zur Album, Der Deutsche Michel a Nur Opposizion! a srovnává periodika s Šotkem K. H....
Book Chapter
14
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 26, 2018/2019, Heft 2, s. [57]-84
Annotation: Studie o edici I. L. Kobera, který vydával ve své edici populární literaturu německou, světovou, ale i českou, mj. K. Sabinu nebo J. K. Tyla.
Article
15
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 25-50
Annotation: Studie zaměřující se na intertextuální vztahy povídky "Pan učitel", zejména k výchovnému dílu F. Mošnera "Pěstounka" a k německy psané...
Book Chapter
16
by Urválková, Zuzana, 1972- xx0036232{{{}}}}
Published Praha : Arsci, 2009.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 5-9) a s oddíly: Karel Herloš a Češi (s. 11-62, s kapitolami: Recepce Herloše v zemích Koruny české během jeho působení...
Book
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 276-280
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 23, 4. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 145-156
Annotation: Analytická studie, s kapitolami: Úvod; Paralely a kontrasty; Identita postavy; Romantické a biedermeierovské kontexty; Závěr.
Article