By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 188, 14. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 33, s. 2
Annotation: Medailon, připojený k ukázce z básnířčiny tvorby.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 3
Annotation: Rozhovor o regionální kultuře Šternberska, umělecké tvorbě a politice.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 3
Annotation: Poznámka o českých naivních malířích a autorově vlastní básnické tvorbě.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 2
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 2, 13. 1., s. 3
Annotation: Anketní příspěvek definující profesní prestiž M. Blahynky.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 3, 16. 1., s. 2
Annotation: O své tvorbě a vztahu k literatuře; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 15, 9. 4., s. 4
Annotation: Fejeton o autorství jediné básnické sbírky. (Jako příklady uvádí autor sebe, M. Kunderu a J. Sedláka.)
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 34, 20. 8., s. 2
Annotation: O historii sdružení, založeného 15. 2. 1931.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 30, 26. 7., s. 4
Annotation: Odpovědi na otázky o postavení literatury ve společnosti.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 26, 27. 6., s. 4
Annotation: Příspěvek do ankety o vydavatelských možnostech a zkušenostech s knižním trhem.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 18, 2. 5., s. 2
Annotation: Rozhovor s básníkem u příležitosti jeho padesátin.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 38, 29. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor u příležitosti sedmdesátin autora 4. 10.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 291, 14. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 48, s. 4
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 74, 30. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 13, s. 4
Annotation: Povídka.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 48, s. 2
Annotation: Zpráva o 80. narozeninách regionální autorky V. Hlůzové.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 21. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 8, s. 2
Annotation: Nekrolog J. Bieberleho.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 68, 21. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 12, s. 4
Annotation: Úvaha o hledání významu v literatuře.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 265, 12. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 30, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 230, 4. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 39, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 51, 27. 12., s. 2
Annotation: Komentář k ohlasům M. Blahynky a K. Sýse na knihu Vl. Justla.
Article