By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 261, 7. 11., s. C4
Annotation: Článek o vile bratří Čapků a jejím plánovaném zpřístupnění veřejnosti.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 46, 24. 2., příl. City Dnes, s. 12-13
Annotation: Článek se věnuje literatuře v Praze, mj. poeziomatům, knihovním budkám v parku a bibliobusům; připojeno "Čtvrti, které patří spisovatelům"...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 237, 9. 10., s. B4
Annotation: Článek o vztahu J. Seiferta k pražskému Žižkovu. Připojena mapka "Od Žižkova po Břevnov. S mapou po stopách českého básníka Jaroslava Seiferta".
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 73, 27. 3., s. B3
Annotation: Článek o pražských lokalitách (zejm. restauracích) spojených se životem B. Hrabala, u příležitosti 100. výročí jeho narození. Připojena...
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 13. 12. 2012
Annotation: Zpráva o problémech projektu, jenž usiluje o výstavbu centra spisovatele Bohumila Hrabala v Libni.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 88, 15. 4., s. B2
Annotation: Zpráva o výstavě děl ilustrátorů dětských knih (do 19. 6. 2015). S fot.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 8, 10. 1., s. B3
Annotation: Článek ke 125. výročí narození K. Čapka věnovaný pražským místům spjatým s jeho životem. Připojena mapka "Kudy chodil Karel Čapek".
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 277, 27. 11., příl. City Dnes, s. 22
Annotation: Článek o bytě v libeňské ulici Na hrázi, kde bydlel B. Hrabal.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 107, 9. 5., s. B3
Annotation: Článek o počátcích Osvobozeného divadla; připojena faktografická tabulka a fot.
Article