By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 181
Annotation: Dopis B. B. Buchlovanovi ze 7. 9. 1914.
Article
2
In: Kalendář [samizdat]. -- R. 1987, s. nepagin.
Annotation: Autorský příběh napodobující kramářské písně; s řadou dřevorytů; s věnováním M. Svobodové-Alšové.
Article
3
In: Kalendář [samizdat]. -- R. [1983], s. [39]-[46]
Annotation: Autor dopisu adresátovi svěřuje řadu podrobností ze svého života, jež se mj. vztahují k pracovnímu vytížení, ke zdravotnímu stavu, k osobní...
Article
4
5
by Váchal, Josef, 1884-1969 jk01141125{{{}}}}
Published Brno : Ohnisko, 1994
Annotation: Deml Jakub; dopis z 21. a 22. dubna 1912.
Book
6
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 2, 1994, č. 9, září, s. 4-5
Annotation: Přetisk dvou dopisů z let 1945 (adresát Sáňka Arno a 1940; první část výboru otištěna v letním dvojčísle (r. 1, 1993).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 239, 10. 10., příl. Nedělní LN, s. 5
Annotation: Babler Otto František; dopis ze září 1967 u příležitosti výstavy Váchalových kreseb a grafik v Olomouci zahajované Bablerem.
Article
8
In: Písecká čítanka. -- Sv. 2, 1981, s. 154-158
Annotation: Úryvek z rukopisných pamětí.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2008, č. 1, s. 24-28
Annotation: Edice korespondence J. Váchala s bibliofilem V. Svobodou. Doplněno o uvozující předmluvu a vysvětlující ediční komentář.
Article
10
In: Šumava umírající a romantická. -- s. [281]
Annotation: Autorův doslov; s jeho závěrečnou poznámkou: Text k této knize napsal, z 8014 ručně řezaných a odlitých typů vysázel, 74 barevnými dřevoryty...
Book Chapter
11
by Váchal, Josef, 1884-1969 jk01141125{{{}}}}
Published Praha : Hradec Králové : Odeon ; Kruh, 1970.
Annotation: Parodická obrana žánru s kapitolami Krvavý román, jeho vymezení a povaha a Krvavý román do konce 18. věku; s Pokusem o typ ideálního kkrvavého...
Book
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 14. 4., s. 8-9
Annotation: Výběr z dopisů z let 1958 a 1961; adresát Hodek Josef.
Article
13
by Váchal, Josef, 1884-1969 jk01141125{{{}}}}
Published Praha : Volvox Globator, 1996.
Annotation: Sdružení Volné myšlénky; soubor šesti přednášek: Kronika doby temna (s. 5-46, mj. o: Tovaryšstvo Ježíšovo, Koniáš Antonín); Praha před...
Book
14
by Váchal, Josef, 1884-1969 jk01141125{{{}}}}
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 1995.
Annotation: Korespondence J. V. se: Stehlík Ladislav z 50. a 60. let; těžiště publikace tvoří dopis-román Živant a umrlanti, který J. V. dopsal 4. února...
Book
15
by Váchal, Josef, 1884-1969 jk01141125{{{}}}}
Published Praha : Prostor, 1995.
Annotation: Paměti (rukopis uložen v PNP) zahrnují dobu od narození do r. 1916 napsané v letech 1934-1935; s dvěma autorovými předmluvami (s. 13-21), s jeho...
Book
16
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 5, červen, s. 39
Annotation: Ukázka a reprodukce rukopisu z knihy: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce (Praha, Prostor 1995).
Article
17
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 4, 1986, září, s. [1-6]
Annotation: Kapitola z Váchalova parodického spisku. Sarkasticky pojednává křesťanské autority.
Article
18
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 8, srpen, s. 25-26
Annotation: Úryvek ze stejnojmenné knihy.
Article
19
In: Šot [samizdat]. -- Č. 10, 1989, s. 46
Annotation: Úryvek z rukopisného románu J. Váchala "Sulc a predestinace" coby poselství do nového roku.
Article
20
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 29, březen, s. 13-19
Annotation: Otištění 12. a 19. kapitoly, úryvků z předmluvy J. V. a z tiráže.
Article