By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Deník Otty Wolfa. -- s. 7-21
Annotation: Předmluva k deníku patnáctiletého O. W. skrývajícího se s rodinou před transportem do Terezína; s doslovem sestry Felicitas.
Book Chapter
3
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 4 (9), 1997, č. 1, s. 139-147
Annotation: Monografická studie.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 12, 1998, č. 3, podzim, s. 16-18
Annotation: Stať o životě a díle rakouského básníka a spisovatele, který žil delší dobu v Čechách a na Moravě.
Article
5
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 13, 1999, č. 4, zima, s. 1-7
Annotation: Studie.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 3, 16. 6., s. 82-84
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1980, č. 4, s. 122
Annotation: K 65. narozeninám německy píšícího básníka.
Article
8
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- R. 1976, č. 6, s. 29-32
Annotation: O životě a díle L. K.; mj. o jeho překladech díla J. Nerudy, K. H. Borovského aj. do němčiny.
Article
9
10
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 53, 1971, č. 1, s. 31-40
Annotation: O životě a tvorbě německého spisovatele pocházejícího z Moravy.
Article
11
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 13, 1970, č. 3, s. 144-156
Annotation: Mj. o románech F. K. a G. Meyrinka.
Article
12
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 51, 1969, č. 2, s. 91-97
Annotation: O autoru narozeném v Čechách.
Article
13
14
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 50, 1968, č. 1, s. 8-19
Annotation: Přehled; s rozborem.
Article
15
by Václavek, Ludvík, 1931-2021 jk01141031{{{}}}}
Published Šumperk : Vlastivědný ústav, 1966
Annotation: Monografie s kapitolami Život, Národnostní problém, Vydavatelská činnost, Literární žurnalistika, Činnost překladatelská.
Book
16
by Václavek, Ludvík, 1931-2021 jk01141031{{{}}}}
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965
Annotation: Studie s kapitolami Die Einwirkung des tschechischen, besonders des Prager Milieus auf Weiskopf, Die Entwicklung des Weiskopfschen Verhältnisses zur tschechoslowakischen...
Book
17
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 8, 1965, č. 1, s. 14-26
Annotation: Rozbor.
Article
19
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 9 (48), 1966, č. 1, s. 92-95
Annotation: Recenze sborníku z kafkovské konference v Liblicích (květen 1963).
Article
20
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 9 (48), 1966, č. 2, s. 179-192
Annotation: Studie, s ukázkami.
Article