By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 9
Annotation: O výstavě v Národním muzeu před jejím otevřením 31. 10.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 8, s. 994-996
Annotation: Zpráva o otevření Památníku národního písemnictví.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1140-1141
Annotation: Článek o významu Levé fronty včetně ukázek několika letáků.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1166-1167
Annotation: Vzpomínka na setkání se Antonínem Zápotockým v r. 1932.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 3, s. 469-471
Annotation: Zpráva zahájení o výstavy k 70. narozeninám Marie Majerové a Ivana Olbrachta v Národním muzeu.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 14, 7. 4., s. 330
Annotation: Zpráva o založení výroční literárněvědné konference Václavkova Olomouc. Původní návrh počítal s vyhlášením 5. března (tj. dne Václavkova...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 544-545
Annotation: Recenze nového vydání obsahujícího studii J. Dolanského o vlivu Letopisu na "Rukopis Královédvorský" a na české autory (K. H. Borovký, J. Zeyer),...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 1, 3. 1., s. 2
Annotation: Vzpomínka, mj. na výstavu k Olbrachtovým sedmdesátinám v Národním muzeu v lednu 1952.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 43, 24. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 103, 1. 5., s. 6
Annotation: K chystanému otevření PNP 9. 5. 1953.
Article
12
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 10, 5. 3., s. 5
Annotation: Vzpomínka manželky.
Article