By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 5/6, květen/červen, s. 366
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 7, červenec, s. 444
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2004, č. 3, s. 19-20
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 38, 2001, č. 3, květen/červen, s. 6-7
Annotation: Zápis z příspěvku na 44. Šrámkově Sobotce, věnované memoárové literatuře.
Article
5
6
7
8
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 2, duben, s. 111-112
Annotation: Recenze; (jde o recepci slovenské literatury 1918-1938).
Article
9
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 15, 1982, č. 2, duben, s. 96-97
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 14. 3.
Article
10
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 2, duben, s. 99-100
Annotation: K 65. narozeninám 14. 3.
Article
11
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 18, 1985, č. 3, červen, s. 95-97
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 14. 5.
Article
12
13
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 4, 1997, č. 3, 31. 3., s. 9-10
Annotation: Medailon k 75. narozeninám literárního vědce.
Article
14
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 92, 1974, č. 3/4, červen, s. 355-358
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 19, 1971, č. 5/6, únor 1972, s. 452-475
Annotation: O základních rysech žánru.
Article
16
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 5, 1972, s. 99-102
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 87, 1972, č. 241, 12. 10., s. 6
Annotation: Článek o profesorce české literatury na Lomonosově univerzitě v Moskvě a její brněnské přednášce, věnované románu Vladislava Vančury Konec...
Article
18
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 79, 1964, č. 163, 9. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Brno v minulosti a dnes. -- ISSN 0524-689X. -- Sv. 6, 1964, s. 175-180
Annotation: Mj. o knize Máje a prosince, v níž je zachycen život básníka Františka Halase.
Article