By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 23, 4. 6., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 118-120
Annotation: Autor podává zprávu o překladech české a slovenské literatury v zahraničí po roce 1945.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 149
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje o rukopisu románu B. Travena, který má být přeložen do češtiny.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 43, 24. 10., s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 4, prosinec, s. 44-49
Annotation: Kapitoly z rukopisu Brecht a Československo; Brecht Bertolt.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 4, prosinec, s. 95-102
Annotation: Soubor překladů písně "Mackie Messer" ze hry B. Brechta "Žebrácká opera" mj. od K. H. Hilara či L. Kundery.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 13, 31. 5., s. 3
Annotation: Kundera Ludvík; glosa k rozhovoru s ním (T, č. 3) doplněná úryvky z korespondence B. B. - Fürnberg Louis o autorizaci českých překladů her,...
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 7, červenec, s. 77-78
Annotation: Zvláště o ohlasu díla J. Haška, F. Kafky, P. Bezruče.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1972, č. 48, 29. 11., s. 15
Annotation: Recenze výboru připraveného Manfredem Jähnichenem.
Article
11
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 9 (48), 1966, č. 4, s. 422-425
Annotation: Studie.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 40, 5. 10., s. 8-9
Annotation: O osudech knížky a jejím německém převyprávění.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 14, 2. 4., s. 7
Annotation: Medailon k výročí narození 3. 4.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 9, září, s. 419-420
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nově vzniklého cizojazyčného nakl. Artia.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 6, 11. 2., s. 9
Annotation: O telegramu Vladimíra Clementise z New Yorku 30. 10. 1947, v kterém je tlumočena Brechtova žádost o čs. pas, aby mohl opustit USA.
Article
16
In: Lidová kultura. -- ISSN 2336-8519. -- Roč. 1, 1945, č. 11, 11. 8., s. 1
Annotation: Článek o nutnosti psát srozumitelnou a aktuální poezii.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 4, 11. 10. 1946, s. 4
Annotation: Polemika R. Vápeníka na obsah recenze Z. Lederera ve Svobodném slově na jeho knihu vydanou v Nové osvětě. V té se totiž objevila kritika na Vápeníkův...
Article
18
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [3], 1948, č. 6, s. 311-312
Annotation: Zpráva informuje o vyhlášce ministerstva informací, podle níž má být Národní ediční rada česká pověřena péčí o účelné vydávání...
Article
19
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 3, listopad 1957, s. 162-163
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 7, 15. 9., s. 1-2
Annotation: Článek o edičním programu knižnice ROD a titulech, jejichž vydání je plánováno do konce roku 1949, z české literatury zmíněn Jiří Šmatlán...
Article