By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
3
4
online
In: Slavia Occidentalis. -- ISSN 0081-0002. -- Roč. 74, 2017, č. 2, 2018, s. [185]-187
Annotation: Nekrolog.
Article
5
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2010, č. 7, s. 87-[95]
Annotation: Studie o stavu současné české literární historiografie. Autorka upozorňuje na izolaci české literární vědy před rokem 1989 a způsob, jakým...
Article
6
7
online
In: Slavia Occidentalis. -- ISSN 0081-0002. -- Roč. 75, 2018, č. 2, 2020, s. 132-135
Annotation: Recenze.
Article
9
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2018, č. 22, s. 55-[65]
Annotation: Studie o relacích mezi imagologí a překladem, které jsou sledovány na příkladu překladů českých děl (J. Hašek, B. Hrabal, V. Havel) do polštiny....
Article
10
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2015, č. 17, s. 55-[66]
Annotation: Studie o problematice paměti a minulosti česko-německého pohraničí (Sudety) v současné české literatuře. Autorka se soustřeďuje na romány:...
Article
11
In: Švejk ve střední Evropě. -- ISBN 978-80-87895-86-3. -- S. 107-118
Annotation: Studie porovnává a charakterizuje polské překlady románu "Osudy dobrého vojáka Švejka" (viz rozpis).
Book Chapter
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 97, 2011, č. 3/4, s. 403-404
Annotation: Nekrolog překladatele české a slovenské literatury do polštiny P. Godlewského.
Article
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 2 (21), 2010, č. 5, s. 49-52
Annotation: Studie s kapitolami Český a polský romantismus, Máchův Máj v Polsku.
Article
14
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 8, 2000, s. 109-111
Annotation: Příspěvek na konferenci; mj. o interpretacích J. Balucha.
Article
15
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 46, 1997, č. 44, s. 164-166
Annotation: Recenze dvou sborníků zahrnujících práce ze dvou celopolských překladatelských konferencí; s komentovaným přehledem vybraných příspěvků.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 94-97
Annotation: Studie, mj. k níže zmíněným autorům a dílům.
Article
17
by Dernałowicz, Maria, 1928-2009, Kardyni-Pelikánová, Krystyna, 1930-, Káša, Peter, 1963-, Vítová, Lenka, 1973- js20100504004{{{}}}}
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého : Nakladatelství Danal, 1999.
Annotation: Sborník z konference uspořádané u příležitosti 200. výročí narození A. Mickiewicze (součástí konference byly i dvě uvedené výstavy); s...
Book
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 123-133
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci. Referováno postupně o jednotlivých blocích jednání; s úvodní redakční poznámkou.
Article