By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 5. 5. 2017
Annotation: Úryvek z knihy vycházející v nakladatelství Karolinum; s úvodní poznámkou.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 19-21
Annotation: Referát o národních literaturách v Evropě.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 1, s. 50-51
Annotation: Rozhovor s maďarským bohemistou.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 11, 2011, č. 4, s. 251-266
Annotation: Studie k významu osobnosti a díla K. H. Máchy a Máchovy volby českého jazyka pro literární vyjádření pro českou literaturu.
Article
5
by Vörös, István, 1964- jo2001100185{{{}}}}
Published Praha : Karolinum, 2017.
Annotation: Monografie maďarského bohemisty, literárního vědce, estetika a vysokoškolského pedagoga Istvána Vöröse představuje myšlenkové experimenty...
Book
6
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 102, 3. 5., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 6. 5. 2019
Annotation: Rozhovor s maďarským bohemistou I. Vörösem.
Article
7
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 171-182
Annotation: Výklad Derridova pojetí překladu.
Article
8
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 17, 2021, č. 4, s. 52-53
Annotation: Rozhovor s maďarským bohemistou I. Vörösem o smyslu překladatelsé práce a překladech díla J. Vrchlického; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
9
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 245, 20. 10., s. C7
Annotation: Článek o průběhu festivalu, zejména o vystoupení M. C. Putny a P. Ruta; rozhovor s maďarským bohemistou.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 6, 12. 14., s. 91-92
Annotation: Báseň V. Holana s interpretací maďarského spisovatele I. Vöröse; připojena poznámka redakce o rubrice; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
11
by Janoušek, Pavel, 1956-, Balogh, Magdolna, Príhodová, Edita, Putna, Martin C., 1968-, Pató, Attila, Vörös, István, 1964- jo2001100185{{{}}}}, Machala, Lubomír, 1958-
Published Esztergom : Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány - Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum střední a východní Evropy, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie uspořádaná u příležitosti výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956, se pokouší zmapovat diskurzy namířené...
Book
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 8-14
Annotation: Přetisk diskuse vedené v rámci níže zmíněné konference pořádané u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena.
Article
13
Annotation: Kolektivní monografie uspořádaná u příležitosti výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956, se pokouší zmapovat diskurzy namířené...
Book