Showing results 1 – 20 of 877
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Listy -- Roč. 54, 2024, č. 3, 13. 6., s. 95
  Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka.
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Listy -- Roč. 54, 2024, č. 2, 11. 4., s. 31–32
  Annotation: Článek o A. Staškovi a jeho gymnaziálních studiích v Krakově v letech 1859–1861 a pobytu tamtéž v letech 1865–1866, během nějž psal fejetony...
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Listy -- Roč. 54, 2024, č. 2, 11. 4., s. 86–87
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Listy -- Roč. 54, 2024, č. 1, 15. 2., s. 31–32
  Annotation: Článek o nejen vězeňském pobytu J. Haška v Krakově roku 1903, což Hašek reflektuje též v povídkách „Procházka přes hranice“ a „Mezi tuláky“....
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Listy -- Roč. 54, 2024, č. 1, 15. 2., s. 94–95
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 6. 6
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online] -- Roč. 14, 2023, č. 2, 28. 1.
  Annotation: Článek o kompoziční poetice v básnickém díle P. Horzyka.
  online
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Vlastivědný věstník moravský -- Roč. 76, 2024, č. 1, s. 69–71
  Annotation: Portrét lékaře, překladatele a spisovatele J. Kárníka (rodným jménem Svítil).
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Fraktál -- Roč. 6, 2023, č. 3/4, november, s. 100–107
  Annotation: Stať o románu M. Kundery „Nesnesitelná lehkost bytí“.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 26, 2023, č. 1, 20. 6., s. 109–117
  Annotation: Studie analyzuje vybraná prozaická díla českých a polských spisovatelů sepsaných v 70. letech 20. století. Autor díla porovnává na základě...
  online
  DOI
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Krok -- Roč. 20, 2023, č. 1, s. 56–58
  Annotation: Článek o pobytu A. Camuse v Praze a v Olomouci v roce 1936 (citováno z Camusova dopisu, který v jeho posmrtně vydané korespondenci objevil J. Látal).
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Krok -- Roč. 20, 2023, č. 2, s. 76–78
  Annotation: Článek o literární tvorbě F. Lízny, zejm. k jeho deníkovým zápisům.
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Bohemistyka -- Roč. 23, 2023, č. 3, s. 386–393
  Annotation: Studie o dramatu „Ester“ F. Voceďálka.
  online
  DOI
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Opera Slavica -- Roč. 33, 2023, č. 2, s. 45–48
  Annotation: Medailon ukrajinského slavisty a filozofa D. Čyževského.
  online
  DOI
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Vlastivědný věstník moravský -- Roč. 75, 2023, č. 1/2, s. 78–80
  Annotation: Článek o vzniku románové trilogie „Malý Bobeš“ J. V. Plevy.
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Vlastivědné listy Slezska -- Roč. 49, 2023, č. 1/2, s. 30
  Annotation: Článek o poezii D. Bakalové.
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Krok -- Roč. 20, 2023, č. 3, s. 73–75
  Annotation: Článek o S. K. Neumannovi a jeho básnické sbírce „Nové zpěvy“, reagující na futuristické podněty; mj. o Neumannově vztahu k Bílovicím nad...
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Krok -- Roč. 20, 2023, č. 4, s. 25–27
  Annotation: Článek věnovaný literárněvědné práci A. V. Isačenka. Připojena bio-bibliografická poznámka o autorovi článku.
  online
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Published: Jinočany : H & H, 2023.
  Annotation: Soubor fejetonů; s medailonem o autorovi (s. 272–273).
  Saved in:
 19. 19
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online] -- Roč. 13, 2022, č. 1, 3. 8.
  Annotation: Nekrolog.
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Info: Malovaný kraj -- Roč. 58, 2022, č. 4, červenec/srpen, s. 7
  Annotation: Článek o literárním díle Z. Galušky; připojen medailon.
  Saved in: