By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17., 18. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 91-97
Annotation: Kompoziční rozbor středověkého básnického sporu.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 22
Annotation: Recenze na komentované vydání studie D. Čyževského o J. A. Komenského "Labyrintu světa a ráji srdce".
Article
7
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Other Authors: '; ...Všetička, František, 1932- jk01151091...
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
8
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 81-87
Annotation: Stať o románu J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší". Autor připomíná též některé aspekty Škvoreckého poetiky, jež lze sledovat...
Article
9
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 19, 2015, s. 141-143
Annotation: Biografická studie o J. Vrbovi.
Article
10
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 14-16
Annotation: Portrét J. E. Kosiny, zmíněn mj. literární kroužek Olymp; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
11
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 65-69
Annotation: Stať o románu O. Šuleře "Valentýnská zima"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 21
Annotation: Recenze na soubor memoárových próz J. Svobody "Toulky po ztracených krajinách".
Article
13
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 88-95
Annotation: Stať o románu V. Mrštíka "Pohádka máje"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 345-351
Annotation: Studie o struktuře a interpretaci románu "Sokrates" J. Tomana.
Article
15
In: Hájemství haiku. -- s. 3
Annotation: Předmluva autora; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [72] a 4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
16
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 23. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s autorem.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 1, leden, s. 6-8
Annotation: Medailon polské spisovatelky M. Konopnické, mj. překladatelky díla J. Vrchlického.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 246-249
Annotation: Studie o prozaickém a dramatickém díle M. H., mj. o vlivu F. Šrámka a K. Čapka.
Article
20
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 271-272
Annotation: Medailon M. Kapinuse.
Article