By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bubela. -- s. 111-117
Annotation: Doslov ke knize příběhů, jejichž tématem je jazyk a řeč; - též s doslovem F. Čermáka; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book Chapter
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 609-636
Annotation: Studie, přibližující kognitivní lingvistiku jako inspirativní rámec intepretace poezie (rozsáhlejší analýzy jsou věnovány především básním...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 4, s. 234-238
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 19-32
Annotation: Studie; s biografickou poznámkou o autorce studie (s. 32).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 314-319
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 8, 2000, č. 1, s. 58-59
Annotation: Referát o loňském (43.) a informace o připravovaném letošním (44.) ročníku ŠS.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 51-59
Annotation: Studie; předneseno na kolokviu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 13, 24. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
10
11
In: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2008, s. 61-71
Annotation: S kapitolami: Jazykový obraz světa a antropologicky založené přístupy k jazyku; K obrazu dřeva v češtině; Mýty, pohádky, básně (Vždyť já...
Article
12
by Vaňková, Irena, 1962- js20030407002{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007.
Annotation: S autorčiným úvodem Jedno vysvětlení (s. 11), s předmluvou Třikrát na úvod: O džbánu plném vína, o domově v řeči a o jednom paradoxu (s....
Book
13
14
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 1/2, s. 35-47
Annotation: Rozbor díla, zaměřený zejm. na zvukové motivy v básni.
Article
15
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 1, s. 32-36
Annotation: Stať o motivu mlčení především v pohádkách: Němcová Božena.
Article
16
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 1, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 4, s. 236-238
Annotation: Úvaha o povaze jazyka v uměleckém textu, vycházející z Topinkovy básně.
Article
18
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 4, s. 298-299
Annotation: Recenze.
Article
19
by Vaňková, Irena, 1962- js20030407002{{{}}}}
Published Praha : ISV nakladatelství, 1996.
Annotation: Soubor studií, s úvodem (s. 5-7) a s oddíly: Mluvení a mlčení; Mlčení gnoseologické a komunikační (Mlčení gnoseologické a komunikační,...
Book
20
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 77, 2016, č. 3, srpen, s. 230-232
Annotation: Článek k jubileu.
Article