By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 5, 27. 1.-2. 2., s. 21
Annotation: Recenze francouzské antologie současné slovenské poezie v překladech české překladatelky; též o českých antologiích slovenské poezie.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 13
Annotation: Reakce na stať L. Kasala Vacíkovo zklamání na konci milénia (Tvar 1997, č. 1); mj. o pohledu na současnou českou poezii.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 28, 20. 7., s. 2
Annotation: Recenze 4. ročníku generačního sborníku, autoři studií mj. Studnička Pavel, Poslední Petr, Novotný Vladimír.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 32, 31. 8., s. 2
Annotation: Glosa k nedožitým 91. narozeninám N. T. (*1903 v Petrohradě, zemř. 18. 8. v Curychu).
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 40, 26. 10., s. 3
Annotation: Recenze; s přehledem dosavadních českých překladů.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 42, 9. 11., s. 2
Annotation: Recenze čísla 1/1994.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 46, 7. 12., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 4, 1. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 23, 16. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o současném stavu české literatury a literární kritiky.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 28, 21. 7., s. 2
Annotation: O mezinárodním pražském nakladatelství anglicky psaných prací Modrá Músa Publishers; u příležitosti vydání prvního svazku Bohemian Verses.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 29, 4. 8., s. 1
Annotation: Nakladatelství Favia International; informace o šesti novinkách české beletrie vydaných v edici Favia Fiesta.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 31, 25. 8., s. 1
Annotation: Poznámka k vydání knih: Uher Jindřich, Janáček - román života; Neff Vladimír, Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias; Rákos Petr,...
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 38, 13. 10., s. 3
Annotation: Recenze 4. čísla revue SL věnovaného moderní poezii (mj. s úvodní studií: Černý Václav, Poesie).
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 39, 20. 10., s. 3
Annotation: Osobní vyznání ke knize (ve formě dopisu F. L.).
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 40, 27. 10., s. 6
Annotation: Přehledová recenze časopisů: ROK (č. 1), Host (č. 3), Listy (č. 5).
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 41, 3. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 2, 19. 1., s. 2
Annotation: Glosa k 2. vydání antologie české poezie (1. vyd. 1985), rozšířenému o 4. oddíl (poezie let 1945-1992); usp. Kundera Ludvík, přeložili Fühmann...
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 8, 2. 3., s. 1
Annotation: Recenze souboru básní z let 1968-1989.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 9, 9. 3., s. 1, 2
Annotation: Recenze.
Article