By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 8, 5. 3., s. 2
Annotation: Informace o předání ceny (udělované od roku 1985).
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 7, 13. 2., s. 148-149
Annotation: Literárněkritická úvaha na pozadí tří básnických sbírek.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 28, 10. 7., s. 662
Annotation: Recenze básnické sbírky J. Šotoly.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 29, 17. 7., s. 677
Annotation: Recenze dvou básnických sbírek.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 38, 18. 9., s. 906-907
Annotation: Recenze básnické sbírky.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 43, 23. 10., s. 1028-1029
Annotation: Recenze antologie z básní po mnichovské zradě. Citováno čtyřverší F. Halase.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 320, 30. 11., s. 2
Annotation: Komentář k právě skončenému "procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským".
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 52, 25. 12., s. 1245
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 201-203
Annotation: Bilanční studie o české poezie vydané v roce 1958. Polemika s individualistickým pojetím časopisu Květen.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 49, 4. 12., s. 1168
Annotation: Recenze básnické sbírky.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 48, 1. 12., s. 1134-1135
Annotation: Bilanční literárněkritická studie o důležitých básnických sbírkách vydaných v roce 1960.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 213, 9. 9., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 207, 3. 9., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 7, s. 67-68
Annotation: Zpravodajství o průběhu akce.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 237, 9. 10., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 32, 31. 8., s. 3
Annotation: Rilke Rainer Maria; recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 4, 1994, č. 43, 16. 11., s. 1
Annotation: Recenze; též o předchozích svazcích Spisů J. O. : Modrá kniha a Žíhaná kniha.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 48, 21. 12., s. 1, 14
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 30, 11. 8., s. 2
Annotation: O novém nakladatelství Vetus via ve Vranově nad Dyjí (vzniklo oddělením od nakladatelství Votobia); šéfredaktor: Kuběna Jiří; přebírá edice...
Article
20
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 2, 1992, č. 163, 14. 7., s. 12; č. 164, 15. 7., s. 12
Annotation: Rozhovor; o jeho práci v redakci Nových knih a o jeho básnické tvorbě, mj. o skladbě Čtyři krahujci.
Article