By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., příl. Víkend, s. 6-[9]
Annotation: Rozhovor s Z. Vackem, novým ředitelem Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, o jeho cestě veteránem po stopách K. Čapka a jeho knize...
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 5
Annotation: Rozhovor se Z. Vackem, který byl zvolen novým ředitelem Památníku Karla Čapka od 1. 1. 2020.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 159, 10. 7., příl. Víkend, s. 6-7
Annotation: Rozhovor s ředitelem Památníku Karla Čapka Z. Vackem o vztahu K. Čapka a O. Scheinpflugové ke Staré Huti.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., s. 36-41
Annotation: Zkrácená verze článku byla převzata z knihy Z. Vacka Za volantem s Karlem Čapkem. Na s. 6 otištěny Dvě modlitby Karla Čapka (Modlitba tohoto...
Article
5
In: Za volantem s Karlem Čapkem. -- s. 8-9
Annotation: Úvod; - kniha rozdělena do dvou částí: Zvídavý poutník (s. 10-81, kapitoly o vztahu K. Čapka k cestování); Alpské retro dobrodružství (s....
Book Chapter
6
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 136, březen, s. 6
Annotation: Projev nového ředitele Památníku Karla Čapka.
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 224, 26. 9., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 26. 9. 2020
Annotation: Rozhovor o výstavě "Cesta do hlubin robotovy duše", která je k vidění v Památníku Karla Čapka.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 33, 5. 8., s. 23
Annotation: Rozhovor se Z. Vackem, autorem knihy "Za volantem s Karlem Čapkem : Neznámá cesta Karla Čapka do Alp, dvě škodovky a 3500 km sedmi státy".
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 42, 15. 10., s. [70]-75
Annotation: Článek o recepci a různých adaptacích Čapkova dramatu během autorova života.
Article
10
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 139, prosinec, s. 13
Annotation: Článek o činnosti Památníku Karla Čapka ve Strži v roce 2020.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 21. 2., s. 56-[59]
Annotation: Článek u příležitosti devadesátého výročí vydání "Manifestu futurismu", zmíněna je mj. recepce v Národních listech a Lumíru, korespondence...
Article
12
In: Robot 100 : sto rozumů. -- ISBN 978-80-7592-062-1. -- S. 112-114
Annotation: Příspěvek informuje o zahraničních filmových a televizních adaptacích Čapkova dramatu "R. U. R." do roku 1948.
Book Chapter
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 53, 31. 12., s. 60-[65]
Annotation: Článek o životě K. Steinbacha; zdůrazněn je jeho vztah k O. Scheinpflugové, K. Čapkovi a F. Peroutkovi.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 28, 2017, č. 47, 23. 11., s. 56-57
Annotation: Článek o vztahu níže zmíněných spisovatelů k plzeňskému pivu a pražským hospodám.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 29. 4., s. 56-60
Annotation: Článek o působení F. Peroutky v rádiu Svobodná Evropa; zmíněna je i jeho literární tvorba.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 110, 14. 5., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 14. 5. 2021
Annotation: Rozhovor s Z. Vackem o vztahu K. Čapka ke Staré Huti a k F. Peroutkovi a o nových expozicích v Památníku Karla Čapka.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 129, 5. 6., příl. Víkend Dnes, č. 21, s. 20-23
Annotation: Rozhovor se Z. Vackem o cestách a cestování K. Čapka, mj. též o Vackově cestě ve stopách Čapka po Rakousku.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 4.-10. 5., s. 6
Annotation: Anketní otázka, jež se týká domu (statku) v Petrkově, v němž žil básník a výtvarník B. Reynek s rodinou a který je nyní nabízen k prodeji.
Article