By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 72, 1983, č. 159, 8. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 17, 24. 4., příl. Kmen, č. 17, s. 11
Annotation: Recenze výboru z české a slovenské lidové poezie určeného mládeži.
Article
3
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 74, 1985, č. 19, 23. 1., s. 4
Annotation: Recenze antologie české a slovenské poezie.
Article
4
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 1, 1985, s. 133-146
Annotation: O vztahu bratří Čapků k rodnému kraji a o jeho odrazu v jejich díle.
Article
5
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 3, 1989, s. 197-203
Annotation: O více než dvouapůlletém pobytu J. J. (v letech 1936-1938) v Novém Městě n. M.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 5, květen, s. 159
Annotation: O národní konferenci k 100. výročí narození K. Č., konané v Hradci Králové 10.-11. 1.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 6, červen, s. 194-195
Annotation: K 65. narozeninám 18. 2.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 11, listopad, s. 379
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 12, prosinec, s. 415
Annotation: Přehled východočeské bibliografie od roku 1890, kdy vyšel prvý soupis v časopise Ratibor, do prvé světové války.
Article
10
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 5, 6. 1., s. 8-9
Annotation: Komentovaný výběr z jeho publicistiky.
Article
11
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 7, 9. 1., s. 4
Annotation: O obsahu časopisu Duha, věnovaného Čapkovu výročí.
Article
12
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 9, 11. 1., s. 1-2
Annotation: O konferenci k 100. výročí narození K. Č., která se konala v Hradci Králové 11.-12. 1. s motem Karel Čapek bojovník ve jménu člověka.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 14, 18. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor o národní konferenci k 100. výročí narození K. Č., konané v Hradci Králové, s jejím hlavním organizátorem.
Article
14
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: Recenze tisku My a Karel Čapek (almanach literární skupiny Tsunami Trutnov).
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 34, 9. 2., s. 4
Annotation: Recenze souboru fotografií Karel Čapek fotografuje..., připravil Koháček Petr.
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 21, 25. 1., s. 4
Annotation: Recenze jubilejního tisku: Fetters Aleš, Krajem plným pohádek (Trutnov).
Article
17
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 53, 3. 3., s. 8-9
Annotation: O vzájemných vztazích K. Č. a: Masaryk Tomáš Garrigue; četná citace z textů K. Č.
Article
18
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 58, 9. 3., s. 4
Annotation: Recenze knihy vydané pro Společnost J. Š.
Article
19
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 95, 24. 4., s. 4
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article