By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 184-185
Annotation: Recenze na monografii K. Boldana mapující počátky výroby tištených knih v Čechách a na Moravě.
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 449-483
Annotation: Studie o humanistické tvorbě Jana Černovického.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 937-939
Annotation: Recenze zaměřená zejména na přesahy publikace do českého prostředí; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 951.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 1/2, s. 214-216
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 1/2, s. 91-124
Annotation: Životopisná studie.
Article
7
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 43 (113), 2005, č. 3, s. 137-142
Annotation: Studie upozorňuje zejména na skladby z pozdního období básníkovy tvorby a začleňuje je do dobového kontextu.
Article
9
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 122, 1999, č. 1/2, s. 143
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 44/45, 1999/2000, č. 1/4, s. 3-84
Annotation: Studie s částmi Cesty a kontakty Bohuslava Hasištejnského, Básnická díla v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Motivy a topoi v milostné...
Article
12
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 39, 2009, s. 321-330
Annotation: Článek k nálezu rukopisu památníku humanistického básníka Pavla z Jizbice. Citovány básně P. Jizbického. Doplněno o níže uvedené přílohy.
Article
13
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 23, 2008, s. 215-224
Annotation: Studie představující šlechtické štambuchy s bohemikálními zápisky v nizozemských knihovnách.
Article
14
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 45, 2007, č. 3/4, s. 224-225
Annotation: Referát.
Article
15
16
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 23, 2016, č. 1/2, s. 175-176
Annotation: Referát o mezioborové konferenci k 500. výročí narození a 450. výročí úmrtí významného českého humanisty (Kouřim, 2.-4. 6. 2016). Připojen...
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 3/4, s. 516-517
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 138, 2015, č. 3/4, s. 399-401
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 138, 2015, č. 3/4, s. 402-405
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 60, 2015, č. 1/2, s. 11-32
Annotation: Studie se věnuje knižním darům; připojeny grafy a fotografie obrazů donátorů (s. 23-32).
Article