By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Valouch, František, 1935-2017 jk01141325{{{}}}}
Published Olomouc : Votobia, 2005.
Annotation: Výbor ze statí a recenzí publikovaných vesměs časopisecky (někdy pod jinými názvy) v letech 1980-2003 (viz Bibliografická poznámka, s. 217);...
Book
2
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 11, 1966, č. 5, květen, s. 158-159
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 8, říjen, s. 108-109
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 3, s. 206-234
Annotation: Přehledová stať; samostatné kapitoly věnovány: Seifert Jaroslav, Halas František, Holan Vladimír.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 30, 23. 7., s. 11
Annotation: Referát o konferenci s mezinárodní účastí pořádané na téma Stav a úkoly literární vědy v Severomoravském kraji a výchova mladé generace.
Article
6
In: Kombinované techniky života. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k deníkovým záznamům z let 2000-2008, obsahujícím též vzpomínky, glosy k učitelskému působení na univerzitě, ohlasy z četby knih...
Book Chapter
7
In: Listy mládí. -- s. 27-28
Annotation: Doslov v bibliofilii obsahující 2 básně a 2 prózy B.V. z roku 1922.
Book Chapter
8
by Valouch, František, 1935-2017 jk01141325{{{}}}}
Published Olomouc : Universita Palackého, filosofická fakulta, 1970.
Annotation: Studie o politické poezii.
Book
9
10
11
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 31, 1977, č. 2, únor, s. 144-146
Annotation: Referát.
Article
12
In: Juvenilie. -- s. 7-14
Annotation: Předmluva ve výboru z časopisecky otištěných fejetonů, entrefiletů a próz z let 1914 - 1923 s oddíly Z domova a Z ciziny.
Book Chapter
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 266, 8. 11., s. 5
Annotation: O Václavkově Olomouci 1976, věnované národnímu obrození.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 51/52, 19. 12., s. 25-26
Annotation: Deníkové záznamy, mj. s poznámkami k přečtené literatuře i vlastní tvorbě.
Article
17
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 51, 1986, s. 73-75
Annotation: Medailon spisovatele a malíře.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 3, březen, s. 118
Annotation: Báseň. S přípiskem v podobě italského motta "lo vo gridando pace, pace, pace - Francesco Petrarca".
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 163-175
Annotation: Studie se věnuje interpretacím díla B. Němcové od F. Vodičky. Autor se soustřeďuje na metodologické postupy zvolené Vodičkou v literárněvědných...
Article