By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Královské bdění. -- s. 106
Annotation: S nepodepsanou poznámkou Slovo úvodem (s. 5); soubor obsahuje výběr z autorčiných povídek publikovaných vesměs v kalendáři Blahoslav (dvě povídky...
Book Chapter
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, s. 41
Annotation: Komentář k básni Co o tom vím? (jméno autora si R. V. nevybavil) vybranou pro rubriku Hosta "Nejmilejší báseň".
Article
3
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 10, s. 48-50
Annotation: Odpověď na otázku J. K.; o Valuškově výtvarné a básnické tvorbě; u ukázek z básní (haiku) R. V. na s. 51; na s. 52 redakční biograficko-bibliografická...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 36
Annotation: Báseň věnovaná památce I. M. J., datovaná 11. 11. 2011.
Article
6
In: Scriptum. -- R. 1995, č. 17/18, prosinec, s. 3-6
Annotation: Rozhovor o samizdatové edici Texty přátel (1970 - 1989).
Article
7
In: Scriptum. -- R. 1995, č. 17/18, prosinec, s. 79-80
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 75, 1995, č. 20, 1. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 6], 1986, [č. 1], jaro, s. 15
Annotation: Báseň.
Article
11
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 6], 1986, [č. 1], jaro, s. 16
Annotation: Báseň.
Article
12
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 6], 1986, [č. 1], jaro, s. 17
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Týnecké listy. -- Roč. 26, 2016, č. 7/8, červenec, s. [37]
Annotation: Báseň; s připojenou biografickou poznámkou.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 4
Annotation: Úvodní komentář k přetisku dvou dopisů R. Valuška týkajících se přípravy bloku věnovaného I. M. Jirousovi pro toto číslo Hosta.
Article
15
In: Hostina atheistova. -- S. 131-140
Annotation: Doslov, též o A. Breiském; s předmluvou "Barbey d'Aurevilly (Miniatura)" A. Breiského (s. 3-9, datováno 1908).
Book Chapter
16
Annotation: Sborník poezie, prózy a esejů různých autorů; mj. s uvedenými doprovodními texty.
Book