By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 20, 27. 11., s. 5
Annotation: Referát.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci na motivy knihy J. Trnky "Zahrada" (premiéra 20. 12. 2018).
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 15, 17. 9., s. 5
Annotation: Referát o pantomimické adaptaci Audience V. Havla.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, s. 43-47
Annotation: Esej, rozvíjející vztah pojmů jazyk a vlast, domov. Text byl původně publikován ve sborníku Nové čtení světa (Praha, One Woman Press, 1999,...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 4, 16. 2., s. 4
Annotation: Referát.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 9, 27. 4., s. 13
Annotation: Referát.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 11, 24. 5., s. 4
Annotation: Referát.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 7, 4. 4., s. 5
Annotation: Referát.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 8, 18. 4., s. 6
Annotation: Referát.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 11, 30. 5., s. 5
Annotation: Referát.
Article
11
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 3, s. 113-117
Annotation: Stať o díle P. Lébla, jeho divadelní poetice.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 19, 10. 11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 10, 15. 5., s. 2
Annotation: Úvaha o divadelním umění v Čechách a jeho vystupování proti establishmentu. Autorka situaci srovnává se zahraničními umělci.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 18, 31. 10., s. 3
Annotation: Glosa o zrovnoprávnění uměleckých oborů na rovině státních ocenění. Autorka naráží na Státní ceny za literaturu a překladatelství a Cenu...
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 19, 14. 11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 24, 22. 11., s. 13
Annotation: Referát.
Article
17
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 3, s. 81-102
Annotation: Rozhovor o rodině a předcích N. Vangeli a jejím zájmu o divadlo; připojena biografická poznámka N. Vangeli.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 13, 17. 6., s. 11
Annotation: Recenze na inscenaci Cirku La Putyka "Kaleidoscope" v režii M. Komara, jež je uváděna v Jatkách 78.
Article
19
In: Fastfood. -- S. 35-38
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 3, 7. 2., s. 6
Annotation: Referát.
Article