By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 79, duben, s. 23-27
Annotation: Rozhovor s L. Vavrečkou o literární tvorbě, literární inspiraci, předsednictví literárního spolku, časopise Partonyma a e-knihách.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 25, 8. 6., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 59-61
Annotation: Zpráva o průběhu a výsledcích experimentu s tvorbou střihového textu; s připojenou básní Na papírových domech (s. 62-64), s biograficko-bibliografickou...
Article
5
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 9, s. 54-61
Annotation: Ukázka z prózy.
Article
6
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 12, s. 69-72
Annotation: Výběr z cyklu Přípustné asymetrie.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 6, 15. 6., s. 33-35
Annotation: Článek o kulturním dění v Pardubicích.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 5, květen, s. 11-12
Annotation: Povídka.
Article
9
10
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2013, č. 11/12, příl. Lano 2013, s. 4
Annotation: Úvodník v literární příloze Lano, ve které jsou otištěny ukázky mladých autorů Střediska východočeských spisovatelů.
Article
11
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 4, 2015, č. 13, s. 18-24
Annotation: Stať komparuje dramata Země beze slov Dey Loherové, Psychózu 4.48 Sarah Kaneové a rozhlasovou hru Překladatel V. Linhartové s díly českých autorek...
Article
12
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2016, č. 17/18, s. 136-152
Annotation: Studie s fotografiemi knižních obálek a ilustračních obrázků zobrazujících ženské tělo. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
In: Ztracená generace. -- S. 13-14
Annotation: Předmluva k "brněnskému dekameronu" uvádí tuto prózu do souvislostí s dalšími díly Lukáše Vavrečky; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book Chapter
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 11, 13.
Annotation: Povídka; připojena je bio-bibliografická poznámka (s. 13) a fot.
Article
17
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 7. 10. 2020
Annotation: Úvaha o kampani internetového knihkupectví Martinus "Více času na čtení" a audioknihách.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 20. 7., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 51, 7. 12., s. 25
Annotation: Recenze.
Article