By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 46
Annotation: Recenze na monografii R. Vaška věnovanou anonymní publicistice T. G. Masaryka z doby jeho prezidentského působení.
Article
2
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 38, 2002, č. 2, březen/duben, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 36, 2000, č. 6, listopad/prosinec, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 37, 2001, č. 6, listopad/prosinec, s. 45
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1995, č. 5, září/říjen, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1995, č. 6, listopad/prosinec, s. 183-184
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1996, č. 1, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 17, 2010, č. 1/2, s. 82-120
Annotation: Studie se širším záběrem na české novináře kolaborující s německými okupanty v období Protektorátu.
Article
9
10
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 53, 2017, č. 2, březen/duben, s. 7
Annotation: Portrét J. Hloužky.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 5, 5. 5., s. 31
Annotation: Otázka pro P. Večeřu k jeho povídce Golemovy boty, otištěné v tomtéž čísle. Doplněno o bibliograficko-biografickou poznámku.
Article
12
Annotation: Přehled vývoje českého tisku, rozhlasu a televize, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese; - s Předmluvou (s. 11-13) a kapitolami:...
Book
13
Annotation: S biogramy: Autoři publikace (s. 412-422, s fot.), se jmenným rejstříkem (s. 423-446); - mj. s uvedenými příspěvky.
Book
14
Annotation: Kolektivní monografie; - s Úvodem (s. 9-11), mj. s uvedenými studiemi; - s Literaturou (s. 225-229); s medailonky O autorech (s. 233-236); s Jmenným...
Book
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 49-52
Annotation: Anketa s odpověďmi na různé otázky týkající se Olomouce a její atmosféry, olomouckého kulturního, literárního a univerzitního života.
Article
16
Annotation: Kolektivní monografie je výsledkem společné práce autorského kolektivu (institucionálně zaštítěného Fakultou sociálních věd UK a Metropolitní...
Book