By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 6, 9. 11., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Magazín AD. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 10, 1999, č. 5, květen, s. 43
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 450-453
Annotation: Recenzní glosa ke třem svazkům níže zmíněného sborníku.
Article
5
6
by Veberová, Veronika, 1978- jx20070509010{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2009.
Annotation: Studie (s. 5-116), s Úvodem (s. 7-8) a s kapitolami: Literární skupina u zrodu nového dobového diskurzu; Pojetí života a smrti v dílech básníků...
Book
7
Annotation: Nově koncipované dějiny české literatury let 1905-1923 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových textů viz rozpis) s rozsáhlým...
Book
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 296-328
Annotation: Soubor vybraných diskusních příspěvků z kolokvia Řeč severu. Obsahuje následující texty.
Article
9
Annotation: Druhý díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1924-1934 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
10
Annotation: Třetí díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1935-1947 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
16