By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 7
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 8
Annotation: Zpráva ze dvou literárních besed - s V. Englerem a jeho novou sbírkou "Noc" a J. Kajínkem "Můj život bez mříží"; připojena je biografická...
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 11, listopad, s. 21-23
Annotation: Fejeton.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 6
Annotation: Zpráva o próze I. Fencla "Veřejný nepřítel".
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Poznámka o udělování Cen Plže.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-3
Annotation: Zpráva o VI. ročníku literární soutěže.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 15-16
Annotation: Reportáž.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 6, červen, s. 18
Annotation: Krátké poznámky k básním tří autorek.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, s. 8
Annotation: Poznámka o knize.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 11, listopad, příl. Listy Ason-klubu, č. 11, s. 2
Annotation: Zpráva. Zvítězil David Hynčík.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 4-5
Annotation: Poznámka o křtu knihy J. Prokšové.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 5
Annotation: Zpráva o 5. ročníku soutěže (letošní téma bylo Chléb a hry). 1. J. Fišer, 2. M. Francová, 3. M. Čermáková, L. Koutná.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 1-2
Annotation: Zpráva o večeru poezie věnovaném 70. výročí narození K. Šebka.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 2-3
Annotation: Recenze a zpráva o křtu knihy.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Článek. Ceny Plže získali M. Čechura, O. Janota a J. Sojka, cenu Ason-klubu J. Fišer.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Poznámka o prezentaci nové básnické sbírky J. Málkové 11. 1. v sálu Výstavní síně 13 v Plzni.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Poznámka o čtení 14. 1.
Article