By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 3, s. 5-6
Annotation: Úvod k číslu obsahujícímu příspěvky z konference "Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století" (Olomouc, 24. 4. 2014).
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 78, 2009, č. 3/4, s. 481-490
Annotation: Stať o modlitebním sborníku kláštera v Jaroslavli z druhé pol. 13. století, který obsahuje několik textů, které mohou mít původ na Velké...
Article
3
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 4, s. 351-355
Annotation: Zpráva o cyklu přednášek "Paleoslovenistika dnes" a vědeckém kolokviu "Velká Morava a velkomoravská staroslověnština".
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 3, s. 249-250
Annotation: Recenze kolektivní monografie zahrnující Erbenova folkloristická hesla pro Slovník naučný, pět jeho studií o slovanské mytologii a dosud nevydaný...
Article
5
by Vepřek, Miroslav, 1978- mzk2005286704{{{}}}}
Published Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2016.
Annotation: Monografie je věnována komplexní analýze Hlaholského misálu - dobovým souvislostem a téměř čtyřicetileté práci na jeho sestavení, liturgické...
Book
6
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 2, s. 14-17
Annotation: Esej.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 82, 2013, č. 1/2, s. 240-250
Annotation: Stať o staroslověnských překladech z latiny z 10.-11. století uskutečněných v přemyslovských Čechách.
Article
8
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 29-38
Annotation: Příspěvek představuje českohlaholské jazykové památky a zabývá se vlivy hlaholice na rozvoj staré češtiny.
Book Chapter
9
by Vepřek, Miroslav, 1978- mzk2005286704{{{}}}}
Published Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2006.
Annotation: Pro knižní vyd. upravená doktorská práce (obhájená v r. 2005 na FF UP v Olomouci); s Předmluvou (s. 5-7), s Úvodem (s. 8-32: Česká redakce církevní...
Book
10
12
13
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica, sv. 91. Studia bohemica, sv. 10. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2007, s. 161-165
Annotation: Zejména o osmi modlitbách české redakce církevní slovanštiny v ruském rukopisném molitvenniku Spaso-preobraženského kláštera v Jaroslavli...
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 352-353
Annotation: Přehledová zpráva o dceřiné pobočce Centra Studi e Ricerche Ezio Aletti v Římě, která vznikla počátkem 90. let v Olomouci a je spravována...
Article
15
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 3, s. 117-139
Annotation: Blok příspěvků k 100. výročí narození F. Kopečného přednesených v rámci Jazykovědného sdružení 24. března 2010, s fot. přílohou (s....
Article
16
Annotation: Trojčíslo Slavie věnované příspěvkům ze 14. slavistického kongresu, s oddíly: Lingvistika (s. 5-230); Literární věda a historie (s. 231-348);...
Book