By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Jindřich Veselý

Jindřich Veselý in c. 1939 Jindřich Veselý (15 June 1885 in Bavorov – 19 September 1939 in České Budějovice) was a Czech pedagogue, publicist, historian on the field of puppetry and author of puppet theatre plays. Provided by Wikipedia
1
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 22. 9., s. 24; č. 16, 6. 10., s. 24
Annotation: Studie.
Article
3
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 35, s. 49-52
Annotation: Rozhovor o epistulární literatuře a jejím místě v literární historii.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 17, 18. 4., s. 3
Annotation: K reedici.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 3, s. 263-268
Annotation: O dobovém aspektu Fischerova výboru z díla F. V. a způsobu jeho překladu; Fischer Otokar.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 46, 17. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 8
Annotation: Referát o semináři Problémy jazykové kultury překladu pořádaném v říjnu.
Article
8
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Translatologica Pragensia. -- Sv. 1/3, 1986, sv. 2/1, s. 117-127
Annotation: Referát přednesený na 5. mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení (Praha, 25.-27. září 1984).
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 43, 26. 10., s. 2
Annotation: O 7. mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení; se seznamem udělených prémií.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 163, 13. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 22, 1979, č. 3, s. 113-118
Annotation: Recenze marxistické knihy o dějinách francouzské kritiky.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 21, 14. 12., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s romanistou a historikem překladu J. V., mj. o česko-francouzských literárních vztazích.
Article
14
15
In: Ročenka Kruhu moderních filologů při ČSAV. -- ISSN 0577-3768. -- Roč. 16, 1983/1984, s. 18-19
Annotation: Medailón k 60. narozeninám romanisty 30. 11. 1983.
Article
17
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1998, č. 16, s. 74-80
Annotation: Srovnání překladů G. F. a V. H.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 7. 1., s. 9
Annotation: Vzpomínka na lektorské posudky na překlady francouzské literatury do češtiny v 70. a 80. letech.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 2, s. 184-189
Annotation: Referát o 4. mezinárodním romanistickém kolokviu (Liblice, 25.-27. 10. 1983) na výše uvedené téma.
Article
20
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 26, 1983, č. 3/4, s. 210-212
Annotation: Humorný "diderotovský dialog".
Article