By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 4, duben, s. 234-236
Annotation: Stať se zabývá pojmy látka, obsah a forma v průběhu tvůrčího procesu. Autor protestuje proti oddělenému hodnocení obsahu a formy nebo upřednostňování...
Article
2
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 3, březen, s. 196-198
Annotation: Recenze filmové adaptace povídek Glorie, Tajemství písma, Naprostý důkaz a Právní případ K. Čapka. Zmíněny další filmy na motivy děl K....
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 6
Annotation: O požadavcích na repertoár divadel a kontrolní funkci Divadelní a dramaturgické rady, tématech setkání dramaturgů 15. 9. v Praze s hlavními...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 20, 15. 5., s. 6
Annotation: O udělení titulu zasloužilý umělec rozhlasovému režiséru J. Bezdíčkovi a Řádu práce interpretu A. Zíbovi.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 7
Annotation: O výstavě fotografií, plakátů a scénických maket z českých inscenací Shakespearových her v Národním muzeu.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 10
Annotation: O konferenci pořádané divadelním oddělením Čs. - sovětského institutu s hlavním referátem J. Pokorného a diskusními příspěvky mj. E. F....
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 5
Annotation: O stoupajícím zájmu o díla české a slovenské literatury v NDR.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 6
Annotation: Mj. o navštíveném představení "Matka Odvaha a její děti" v Berlíně a Brechtově teorii "epického divadla".
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 8
Annotation: O besedě k desetileté existenci týdeníku Kultúrny život.
Article
11
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 1, leden, s. 34-39
Annotation: Recenze. Autor srovnává film "Neporažení" s jeho divadelní předlohou a s druhým válečným filmem z roku 1956 "Hra o život".
Article
12
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 5, květen, s. 343
Annotation: Recenze filmové adaptace tří povídek z knihy P. Karvaše Čert nespí.
Article
13
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 12, prosinec, s. 855
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 2
Annotation: Redakční sloupek o vzniku "kooperačního" čísla.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 9, 5. 4., s. 2
Annotation: O čtenářských besedách s autory a o celostátní čtenářské konferenci o románu V. Řezáče v Klášterci nad Ohří.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 18, 7. 6., s. 2
Annotation: Biografická poznámka k jubileu rozhlasového herce, interpreta děl české a světové literatury.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 39, 1. 11., s. 6
Annotation: O plenární schůzi sekce dramatiků Svazu čs. spisovatelů věnované vesnické tematice v dramatu; o referátech J. Kopeckého a A. M. Brousila.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 3, 17. 1., s. 10
Annotation: O referátech Fr. Vrby o hrdinovi v současném dramatu a Ot. Krejči o hrdinech v historických hrách A. Jiráska; referáty byly proneseny na jednodenní...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 28, 11. 7., s. 5
Annotation: Kritika Radokova filmového přepisu Divotvorného klobouku, vytýkající mu formalismus ("Stačí si vzpomenout na činnost Mayercholdovu a Tairovovu...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 29, 18. 7., s. 6
Annotation: O sovětské adaptaci Drdovy hry Hrátky s čertem pro loutkové divadlo a kladných recenzích G. Šergovové (Ogoňok č. 25), B. Lvova-Anochina (Sovetskoje...
Article