Showing results 1 – 20 of 528
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Utváření české národní identity do 19. století : literaturou a v literatuře, školou a ve škole -- S. 104–124
  Annotation: Studie zaměřená na rozbor vybraných básní humanistických latinsky i česky píšících básníků uvedených v rozpise s důrazem na aspekt použití...
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Utváření české národní identity do 19. století : literaturou a v literatuře, školou a ve škole -- S. 125–132
  Annotation: Studie krátce tematizující vymezení pojmu barokní literatury na kontrastu pojetí klasicky literárněhistorického a konkrétní analýzy dobového...
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 47–49
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 94–97
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 203–205
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Bohemica Olomucensia -- Roč. 11, 2019, č. 3, s. 52–75
  Annotation: Studie pojednává o české literatuře v období humanismu. Zpochybňuje správnost takovéhoto označení a definuje pojem národního humanismu. Dále...
  online
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Authors: Viktora, Viktor, 1942–2022, Nebeský, Václav Bolemír, 1818–1882
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 45–47
  Annotation: Portrét; připojena báseň „V noci“.
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 97–99
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 140–142
  Annotation: Portréty dvou spisovatelů pocházejících ze Šumavy.
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 206–207
  Annotation: Portrét.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Authors: Caltová, Marie, 1944–, Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Korandová, Marie.Západočeská dramata J. K. Tyla -- Plzeň : Miloslav Krist – ArtKrist, 2018 -- 978-80-906511-3-5 -- S. 189–192
  Annotation: Doslov k románu o J. K. Tylovi; s dalším uvedeným doslovem, „Medailonky“ (s. 111–116), Obrazovou přílohou (s. 117–188), další obrazovou přílohou...
  Saved in:
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 209–214
  Annotation: Článek o životě a díle Jeronýma Pražského.
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 209–214
  Annotation: Stať o J. Husovi, jeho době a životě a tvorbě.
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Authors: Malivánková Wasková, Marie, 1979–, Douša, Jaroslav, 1949–, Aschenbrenner, Vít, 1977–, Viktora, Viktor, 1942–2022
  Published: Plzeň : Statutární město Plzeň, 2014.
  Annotation: Kolektivní monografie, též s oddíly o literatuře, jejichž autorem je V. Viktora: Literární vývoj do stavovského povstání (s. 465–490, s kapitolami:...
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Erbová, Karla – Kopřivová, Tamara – Málková, Jaroslava – Špinková, Vlasta.Variace pro čtyři hlasy -- Plzeň : Nava, 2014 -- 978-80-7211-471-9 -- s. 82–89
  Annotation: Doslov.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (after 1945)
  Other Authors: »...Viktora, Viktor, 1942-2022...«
  Main Author: Všetička, František, 1932–
  Published: Olomouc : Agriprint, 2014.
  Annotation: Soubor fejetonů o literátech spjatých s Olomoucí; – s Úvodem (s. 5), Závěrem (s. 191), s poznámkou o autorovi (s. 223–213) a s doslovem V. Viktory.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (after 1945)
  Main Author: Viktora, Viktor, 1942–2022
  Info: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie -- Sv. 58, 2013, č. 1/2, s. 26–31
  Annotation: Studie o stejnojmenné Šafaříkově sbírce básní, zejména po stránce motivů, verše a prozódie, též o hodnocení knihy literárními historiky.
  online
  Saved in: