By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 438-441
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 28, 2017, s. 2-4
Annotation: Článek o patnáctiletém výročí založení AV ČR na Moravě.
Article
4
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 123, 2004, č. 1, s. 188-189
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Sv. 90, 2004, č. 4, s. 621-622
Annotation: Recenze. Zmíněni J. Dobrovský, J. Kollár, P. J. Šafařík.
Article
6
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 3/4, 1996/1997, s. 200-201
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 100, 2002, č. 1, s. 157
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 88, 2002, č. 1, s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 92, 1994, č. 3, s. 548-551
Annotation: Recenze.
Article
14
15
16
17
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 10, 2003, s. 335-336
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 84, 1998, č. 3, s. 317-318
Annotation: Referát; s přehledem příspěvků.
Article
20
In: Slovanské historické studie. -- ISSN 0081-007X. -- Sv. 32, 2007, s. 7-9
Annotation: Jubilejní medailon, s fot. (s. 5); s anglickou verzí (s. 10-12).
Article