By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 13-14
Annotation: Medailon v rubrice Osobnost české kultury.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 14-15
Annotation: Referát.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 3, září, s. 8-9
Annotation: Přehledový referát o 15. ročníku veletrhu; s pochvalnou zmínkou o knize A. Lustiga.
Article
4
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2010, č. 3, září, s. 17-18
Annotation: Hodnotící článek.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2008, č. 3, září, s. 13-14
Annotation: Hodnotící článek o veletrhu a přidružených akcích.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2007, č. 3, září, s. 31-34
Annotation: Referát.
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2011, č. 3, září, s. 13-14
Annotation: O 17. ročníku veletrhu.
Article
8
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 1, 1963, č. 3, s. 129-132
Annotation: Zhodnocení současného stavu a stanovení úkolů.
Article
9
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2011, č. 2, červen, s. 59
Annotation: Úvaha v rubrice Přečetli jsme za vás.
Article
10
In: Osvěta. -- Roč. 3, 1873, s. 313-315
Annotation: Článek o 1.-24. díle edice: Národní bibliotheka, která vychází v Praze nákladem knihkupectví: Kober I. L. Zhodnocení důležitosti této edice...
Article
11
In: Posel z Prahy. -- Roč. 17, 1876, č. 146, 20. 6., s. 1
Annotation: List Brousek obvinil: Vlček, že zneužil jména: Rieger František Ladislav při smiřovacím telegramu. Citován Kolár: "Pravda nemá ustoupiti zlobě..."...
Article
12
In: Posel z Prahy. -- Roč. 17, 1876, č. 148, 22. 6., s. 1-2
Annotation: Dopis. Dle zprávy z Loun list Brousek tvrdí lživě, že Vlček se dovolával jména: Riegr Ladislav při smiřovacím telegramu. Vlčkův zájem: jednota...
Article
13
In: Osvěta. -- Roč. 29, 1899, č. 4, s. 362-367
Annotation: M. j. o: Vilímek Josef Richard a jeho H. l. v prvních letech jejich trvání.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 11, 1871, č. 76, 18. 3., s. 2
Annotation: Autor článku odmítá tvrzení Věstníku, že vydávání Osvěty bylo umožněno pouze darem 4000 zl. od venkovského přítele literatury.
Article
15
In: Osvěta. -- Roč. 20, 1890, č. 1, s. 1-3
Annotation: O ideových pohnutkách k založení tohoto měsíčníku, vydavatelských svízelích a mravním úspěchu časopisu. V témž čísle na str. 4-6 báseň...
Article
16
In: Osvěta. -- Roč. 30, 1900, č. 12, s. 1138-1139
Annotation: Zpětný pohled na třicetiletou vlastní práci redakční a rodinnou administrativní při vydávání Osvěty.
Article
17
In: Osvěta. -- Roč. 5, 1875, č. 2, únor, s. 160
Annotation: Protest proti nespravedlivému a urážlivému způsobu psaní některých pražských časopisů o časopise Osvěta a jejím redaktoru: Vlček Václav.
Article
18
In: Osvěta. -- Roč. 3, 1875, sv. 1, č. 3, březen, s. 231-240
Annotation: O ohlase "Úvah" (viz Osvěta 5, 1875, 1, č. 2, 81-107, únor) v českém a slovinském tisku. V odpovědi na hlavní námitky, vyslovené zejména v...
Article
19
In: Osvěta. -- Roč. 2, 1872, sv. 2, č. 7, červenec, s. 555-556
Annotation: Máj. Literární almanach: Umělecká beseda. Pořadatel: Hostinský Otakar. Na památku desítiletého trvání U. B. 1872.
Article
20
In: Osvěta. -- Roč. 3, 1873, č. 6, s. 469-471
Annotation: Článek se zabývá stálým nezájmem divadelní správy českého divadla o původní českou dramatickou tvorbu, zejména v oboru historických her,...
Article