By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 15. 1. 2019
Annotation: Básně uvozeny anotací, bio-bibliografickou poznámkou a krátkým komentářem P. Adámka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 1, s. 26-33
Annotation: Esejizující próza psaná formou deníkových záznamů.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 17
Annotation: Úryvek z knihy "Eseje".
Article
4
5
6
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 13. 10. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 86-88
Annotation: Reakce na Urbánkovu kritiku "Stručných dějin literatury české".
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 19-21
Annotation: Úryvek ze souboru textů J. Vladislava, který vyjde v květnu v nakladatelství Torst a který edičně připravil J. Šulc; připojena nepodepsaná...
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 4, duben, s. 177-178
Annotation: Recenze.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, březen/duben, s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 1 (22), 2005, č. 1, [červenec], s. 14-15
Annotation: Esej o literárním díle J. Hanče, připomínající jeho zamýšlenou knihu próz Kotrbov. - S poznámkou Tento krátký, zatím netištěný esej napsal...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 10, 7. 12., s. 19
Annotation: Medailon J.-P. Sartra k 100. výročí jeho narození.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 63-64
Annotation: Úvaha o básnictví a jeho překládání; připojeny nové Vladislavovy verše (s. 62-63) a jeho překlad osmi limericků E. Leara (s. 64-65).
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 93, 21. 4., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s překladatelem právě vycházejícího románu, zmiňující "pokrývačku" překladu ve vydání z roku 1978.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 28, 12. 7., s. 18
Annotation: Esej; v čísle ještě další Vladislavův text o Montalovi (Montale - deníkové zápisky, září 2000) a jeho zkrácený překlad eseje E.M. Záměry...
Article
17
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2006, č. 72, [prosinec], s. 97-100
Annotation: Datováno Sévres, 16. 12. 1991; s úvodní redakční poznámkou k otištěné ukázce z autorova Pařížského deníku.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 2, s. 29-30
Annotation: Rozhovor je součástí materiálu připraveného k 80. narozeninám J. V.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 253, 30. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article