By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 967-989
Annotation: Studie o proměně zobrazování T. G. Masaryka českými malíři a sochaři na základě jeho politiky a vnímání českou společností.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 84, 10. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti doplněného a přepracovaného vydání knihy o J. Nepomuckém.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 190, 15. 8., s. 9
Annotation: Polemika se sloupkem Z. Petráčka Na kněžoury (LN 10. 8.).
Article
5
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 2, [únor], s. 47
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 7, [červenec], s. 8
Annotation: Recenze sborníku příspěvků českých autorů.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 51/52, 18. 12., s. 24-28
Annotation: Rozhovor, opatřený biografickou poznámkou o V. Vlnasovi.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 22, 2000, č. 4, s. 55
Annotation: Referát.
Article
11
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 12, 2001, č. 3, s. 37-39
Annotation: Rozhovor u příležitosti připravované výstavy; též o "literárním" baroku.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 34, 22. 8., s. 15
Annotation: Rozhovor s generálním kurátorem a autorem konceptu výstavy, obsahující i literární a divadelní složku.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 4.-10. 7., s. 15
Annotation: Recenze; též recenze monografie: Kalista Zdeněk, Josef Pekař, Praha, Torst 1994. - Pekař Josef.
Article
14
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 15, 1993, č. 5, s. 62
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 27, 8. 7., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 296, 18. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 0862-5972. -- Roč. 1, 1990, č. 32, 27. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 0862-5972. -- Roč. 1, 1990, č. 36, 24. 9., s. 6
Annotation: Kritika.
Article
19
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 2, 1991, č. 10, 11. 10., s. 28-29
Annotation: Klevisová Naďa, Andělé na špičce jehly, Tvorba, 1991, č. 12; polemika s jejím referátem o mezinárodním kolokviu Barokní člověk, konaném...
Article
20