By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 29
Annotation: Autor představuje Dobrovského jako osvíceneckého vědce; zvl. pozornost věnuje Dobrovského vědecké metodě.
Article
2
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 7/8, říjen, s. 554-557
Annotation: Zpráva z pracovní cesty F. Vodičky do Sovětského svazu, během níž Vodička studoval tamější archivní spisy vztahující se k české literatuře...
Article
3
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 103-115
Annotation: Článek se zaměřuje na literární program národní poezie, který Jan Neruda vyvíjí a realizuje v rámci sbírek Poetických besed v 80. letech...
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 1, s. 19-30
Annotation: Studie se zabývá zobrazením sociální reality v Nerudových povídkách.
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 2, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 3, s. 129-135
Annotation: Studie se zabývá specifickou pozicí, kterou měl J. Jungman v procesu národního obrození.
Article
7
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 3, s. 188-189
Annotation: Článek je kritikou edice Národní klenotnice nakladatelství Elku za redakce Miloslava Novotného.
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 4, s. 193-201
Annotation: Studie se zaměřuje na srovnání básnického a kritického díla Šaldova. Autor pak své myšlenky srovnává s přístupem Černého a Götze.
Article
9
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 3/4, s. 118-134
Annotation: Studie je návrhem pojetí literární historie a estetiky z hlediska marxistické literární teorie.
Article
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 4, s. 249-250
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 11, 1948/1949, č. 4, s. 184-186
Annotation: Recenze s důrazem na vztah literatury a stav ohrožení národa.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 1, s. 30-42
Annotation: Studie srovnává jednotlivá pojetí národního obrození. Nalézá nesrovnalosti a pokouší se problematiku nově definovat s důrazem na život literární.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 47, 20. 11., s. 16
Annotation: Zkrácený přetisk medailonu k 11. 11. 1956; v rubrice Před 50 lety.
Article
15
by Vodička, Felix, 1909-1974 jk01150239{{{}}}}
Published Jinočany : H & H, 1994.
Annotation: S oddíly Jungmannova účast na vývoji české prózy, Preromantismus v české literatuře a vliv jeho evropských vzorů na českou prózu, Lindova...
Book
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 385-404
Annotation: Původní verze byla přednesena 24. 11. 1970 na sympoziu k 100. výročí úmrtí K. J. E.
Article
17
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3. Slavica Pragensia, sv. 4. -- ISSN 0323-0813. -- R. 1962, s. 689-694
Annotation: Přetisk knihkupeckého oznámení Kašpara Widtmanna o připravované edici historických děl a pramenů; s úvodním komentářem.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 5, květen, s. 109-111
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Vlastenec. -- s. 199-207
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 5, 5. 12., s. 2
Annotation: Glosa o česko-slovenských kulturních stycích ve vztahu k národnímu kontextu; též o čísle Listů věnovanému slovenským příspěvkům.
Article